Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019

Η ΕΡΓΟΣΕ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

Συνεκλήθη στις 23/10/19, υπό την αιγίδα του Προέδρου κ. Ακριτίδη Πολυχρόνιου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΓΟΣΕ με θέμα την ανάθεση (εκχώρηση) αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της εταιρείας.
Αντιπρόεδρος ανέλαβε ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Βίνης Χρήστος.

Στις κύριες προτεραιότητες είναι η επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των έργων, οι νέες προκηρύξεις έργων και μελετών καθώς επίσης και η εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στο εξωτερικό (εξωστρέφεια).

ergose.gr