Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019

Τι προτείνει το ΚΙΝΑΛ για το μετρό Θεσσαλονίκης.

"Θεωρούμε άγονη και άκρως επικίνδυνη για την πορεία ολοκλήρωσης του έργου του μετρό της Θεσσαλονίκης την κομματική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ"
Ανακοίνωση με τις προτάσεις του κόμματος για το μετρό εξέδωσε το ΚΙΝΑΛ Θεσσαλονίκης, με αφορμή τις εξελίξεις και την κόντρα για τα αρχαία της Βενιζέλου.

Όπως αναφέρεται:

"Μετά τη συνεδρίαση του Άτυπου Οργάνου Πολιτικού Σχεδιασμού του Κινήματος Αλλαγής Θεσσαλονίκης που πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου και τη Διαβούλευση που ακολούθησε με στελέχη φορέων και επιστήμονες, για τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει για την πορεία του έργου του Μετρό της Θεσσαλονίκης, το Κίνημα Αλλαγής Θεσσαλονίκης καταθέτει στο δημόσιο διάλογο τα παρακάτω:

Θεωρούμε άγονη και άκρως επικίνδυνη για την πορεία ολοκλήρωσης του έργου του Μετρό της Θεσσαλονίκης την κομματική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, με αιχμή την κατασκευή του σταθμού της Βενιζέλου, καθώς και την πρώιμη εμπλοκή του Πρωθυπουργού σε ένα τόσο σύνθετο θέμα.

Το δίλημμα πολιτισμός ή ανάπτυξη είναι ψευδεπίγραφο. Εξυπηρετεί σκοπιμότητες δημιουργίας πρόσκαιρων εντυπώσεων και φθηνής κομματικής εκμετάλλευσης και ενέχει τον κίνδυνο να διχαστεί για άλλη μια φορά η κοινωνία της πόλης για ένα έργο πνοής που θα έπρεπε να εμπνέει και να ενώνει.

Είναι ορατός ο κίνδυνος να εκτροχιαστεί ο ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου ακόμη και πέραν του 2025, είτε ως αποτέλεσμα αλυσιτελών τεχνικών λύσεων, είτε λόγω προσφυγών στο Συμβούλιο Επικρατείας.

Το Κίνημα Αλλαγής Θεσσαλονίκης, ζητούμε εδώ και τώρα, να υποσταλούν οι κομματικές σημαίες και να υπάρξει μετριοπάθεια, σύνεση και υπευθυνότητα από όλες τις πλευρές, για την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης για το μείζον θέμα της κατασκευής του σταθμού της Βενιζέλου, με μέθοδο η οποία θα εξασφαλίζει:
Το μέγιστο δυνατό αποτύπωμα των αρχαιολογικών ευρημάτων, για την «κατά χώραν» ανάδειξη, προβολή και μακρόπνοη αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Θεσσαλονίκης.
Την αυστηρή τήρηση των αρχικών χρονοδιαγραμμάτων, για την αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας των πολιτών και των επαγγελματιών του κέντρου, που χειμάζονται διπλά από την οικονομική κρίση και τα διάσπαρτα εργοτάξια που δυσχεραίνουν την προσβασιμότητα των καταστημάτων.
Την διασφάλιση της οικονομικότητας του έργου και της απρόσκοπτης ροής των εργασιών με ταυτόχρονη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος με την άριστη αξιοποίηση των πεπερασμένων οικονομικών πόρων.
Άμεση συγκρότηση Διεπιστημονικής Επιτροπής με πρόσωπα κοινής αποδοχής, υψηλού κύρους, η οποία λαμβάνοντας υπόψιν τις ανωτέρω αρχές, θα μελετήσει όλες τις παραμέτρους και θα προτείνει την καλύτερη δυνατή λύση εντός χρονικού διαστήματος 2 μηνών.
Δημόσια δέσμευση των πολιτικών κομμάτων, των φορέων και των κινήσεων πολιτών της Θεσσαλονίκης, για την αποδοχή του πορίσματος της Διεπιστημονικής Επιτροπής και τη μη προσφυγή κατά της προτεινόμενης λύσης.
Δέσμευση της κυβέρνησης για τη διασφάλιση των αναγκαίων εθνικών και κοινοτικών πόρων για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των μελετών και της κατασκευής τόσο της βασικής γραμμής, όσο και των επεκτάσεων προς την Καλαμαριά και τη Δυτική Θεσσαλονίκη, που θα μεγιστοποιήσουν την λειτουργικότητα και οικονομικότητα του έργου και θα συμβάλλουν στην ισόρροπη ανάπτυξη της ευρύτερης μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης.

Προτείνουμε:

Άμεση συγκρότηση Διεπιστημονικής Επιτροπής με πρόσωπα κοινής αποδοχής, υψηλού κύρους, η οποία λαμβάνοντας υπόψιν τις ανωτέρω αρχές, θα μελετήσει όλες τις παραμέτρους και θα προτείνει την καλύτερη δυνατή λύση εντός χρονικού διαστήματος 2 μηνών.
Δημόσια δέσμευση των πολιτικών κομμάτων, των φορέων και των κινήσεων πολιτών της Θεσσαλονίκης, για την αποδοχή του πορίσματος της Διεπιστημονικής Επιτροπής και τη μη προσφυγή κατά της προτεινόμενης λύσης.
Δέσμευση της κυβέρνησης για τη διασφάλιση των αναγκαίων εθνικών και κοινοτικών πόρων για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των μελετών και της κατασκευής τόσο της βασικής γραμμής, όσο και των επεκτάσεων προς την Καλαμαριά και τη Δυτική Θεσσαλονίκη, που θα μεγιστοποιήσουν την λειτουργικότητα και οικονομικότητα του έργου και θα συμβάλλουν στην ισόρροπη ανάπτυξη της ευρύτερης μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης".


makthes.gr