Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ "

Η διοίκηση του σωματείου "Αλληλεγγύη Ελλήνων Σιδηροδρομικών" καλεί τα μέλη του σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 
Σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του σωματείου αναφέρει: 
"Σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου με την επωνυμία « ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ », που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πειραιώς αρ.46 – 48. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το αριθ. 26 του καταστατικού του Σωματείου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

Όλα τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, ύστερα από την από 582 /28-06 -2019 απόφαση πρακτικού του Δ.Σ, σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο του Σωματείου που βρίσκεται επί της οδού Πειραιώς αρ.46 – 48 στον 4ο όροφο, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση Μελών 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, στις 16 Οκτωβρίου 2019 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.


ΤΟ ΔΣ