Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019

Πως μπορώ να αποκτήσω παλιό βαγόνι;

Το ερώτημα του τίτλου στην ανάρτηση μας το θέτουν συχνά οι αναγνώστες μας στην προσπάθεια τους να προμηθευτούν ένα παλιό βαγόνι, από αυτά που βρίσκονται διάσπαρτα σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο και είναι ακατάλληλα για κυκλοφορία. 

Με μήνυμα του φίλος αναγνώστης ρωτά πως μπορεί να προμηθευτεί παλιό βαγόνι για τις ανάγκες του Συλλόγου "Άγγελος Σικελιανός". 

Σύμφωνα με πληροφορίες μας , κατάλογος με τις κατηγορίες των βαγονιών ανάλογα με την κατάσταση τους στάλθηκε στο υπουργείο Μεταφορών εδώ και ένα χρόνο αλλά η έγκριση και υπογραφή του καταλόγου ακόμη καθυστερεί.
Τα βαγόνια έχουν κατηγοριοποιηθεί, σε εκείνα που είναι για κυκλοφορία, σε εκείνα που είναι επισκευάσιμα και σε εκείνα που θα πάνε για σκραπ. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να χορηγηθεί βαγόνι για μακροχρόνια μίσθωση (περίπου 30 χρόνια) και όχι πώληση, σε Συλλόγους , Δήμους και σε άλλους φορείς.

Χρήστος Γιαννακίδης