Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019

Η Αττικό Μετρό αναζητά συγκοινωνιολόγο μηχανικό για το ερευνητικό έργο My-TRAC.

Η Αττικό Μετρό Α.Ε. αναζητά συγκοινωνιολόγο μηχανικό με 5ετή επαγγελματική εμπειρία και γνώσεις πληροφορικής, για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου My-TRAC, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ορίζοντας 2020. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη έξυπνης εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, με συμβουλές κατά τη μετακίνηση, στοχευμένες ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη.

Η εφαρμογή απευθύνεται τόσο σε χρήστες δημόσιων μέσων μεταφορών, όσο και σε παρόχους συγκοινωνιακού έργου (ΠΣΕ). Το έργο βρίσκεται στη φάση της προετοιμασίας των πιλοτικών εφαρμογών που θα διεξαχθούν σε Ολλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα. Η διεξαγωγή της πιλοτικής δοκιμής στην Αθήνα θα ξεκινήσει από τα μέσα Σεπτεμβρίου 2019.

Ο συγκοινωνιολόγος μηχανικός θα βοηθήσει ενεργά σε όλη τη διάρκεια της πιλοτικής δοκιμής στην Αθήνα, ήτοι προετοιμασία και οργάνωση, διεξαγωγή, αξιολόγηση αποτελεσμάτων, καθώς και στην οργάνωση εργαστηρίου (workshop) για 4 παρόχους συγκοινωνιακού έργου που εμπλέκονται στις πιλοτικές δοκιμές.

Για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του έργου, ο μηχανικός θα πρέπει να έχει άριστη γνώση της αγγλικής, κατ’ ελάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία, γνώσεις πληροφορικής SQL και βάσεων δεδομένων, καθώς και μεταπτυχιακές σπουδές.

Η συνολική ανθρωποαπασχόληση θα είναι 12μηνη, με παρουσία στα γραφεία της Αττικό Μετρό ή /και σε τόπους διεξαγωγής της πιλοτικής δοκιμής, όπως σταθμοί μετρό / στάσεις λεωφορείων.

Η αποστολή βιογραφικών στοιχείων των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει ώς 9/9/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση administration@ametro.gr, με την ένδειξη «Για το Ερευνητικό Έργο My-TRAC».

metaforespress.gr