Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019

Μεγάλο ενδιαφέρον για την Αλεξανδρούπολη.

Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης προσφέρει δυνατότητα εξυπηρέτησης συνδυασμένων μεταφορών με τέσσερα μέσα: θαλάσσια, οδικά, σιδηροδρομικά και εναέρια.

Με πώληση του 100% των μετοχών του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης αναμένει η αγορά πως θα ξεκινήσει η αξιοποίηση των δέκα περιφερειακών λιμένων από το ΤΑΙΠΕΔ. Για το συγκεκριμένο λιμάνι έχει εκδηλωθεί εντονότατο ενδιαφέρον από πολλούς σοβαρούς επενδυτές, ενώ ήδη έχουν δρομολογηθεί εγχειρήματα που αναβαθμίζουν τη γεωπολιτική και οικονομική σημασία του. Το τελικό μοντέλο, αν δηλαδή θα γίνει 100% παραχώρηση, πώληση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου ή επιμέρους παραχώρηση δραστηριοτήτων, μένει να αποφασιστεί κατόπιν και της σχετικής εισήγησης των συμβούλων του ΤΑΙΠΕΔ, όμως συνήθως καλά πληροφορημένες πηγές προεξοφλούν τη συνολική παραχώρηση του 100% των μετοχών. Για το λιμάνι εκδηλώνεται παγίως έντονο αμερικανικό ενδιαφέρον τόσο για ενεργειακούς όσο και για στρατιωτικούς λόγους, ειδικά μετά την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΘ. Το λιμάνι προσφέρει δυνατότητα εξυπηρέτησης συνδυασμένων μεταφορών με τέσσερα μέσα: θαλάσσια, οδικά, σιδηροδρομικά και εναέρια. Βρίσκεται σε σημείο το οποίο συνδέεται πλέον άμεσα με την Εγνατία Οδό και τον σιδηροδρομικό άξονα προς Θεσσαλονίκη, αλλά και προς τα τουρκικά και τα βουλγαρικά σύνορα, ενώ γειτνιάζει με τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (TAP) και την όδευση του κάθετου συνδετήριου αγωγού Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB). Πρόσφατα ξεκίνησε και η λειτουργία της σιδηροδρομικής σύνδεσης του νέου προβλήτα εμπορευματοκιβωτίων με το εθνικό δίκτυο και διά αυτού με τα Βαλκάνια και τις παρευξείνιες χώρες, που επιτρέπει πλέον τη διεκπεραίωση συνδυασμένων μεταφορών (τρένο - πλοίο).

Παράλληλα, αποτελεί επίκεντρο των σχεδίων για τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Βαλκανική μέσω της προωθούμενης κατασκευής πλωτού σταθμού αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από αμερικανικά και ελληνικά επιχειρηματικά συμφέροντα. Ειδικότερα, η Gastrade, συμφερόντων του ομίλου Κοπελούζου, στην οποία έχει αποκτήσει συμμετοχή και η ναυτιλιακή GasLog, συμφερόντων Παναγιώτη Γ. Λιβανού, σχεδιάζει να θέσει σε λειτουργία πλωτό σταθμό επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στα ανοικτά της Αλεξανδρούπολης. Ομως, και ρωσικά και ευρωπαϊκά αλλά και κινεζικά συμφέροντα έχουν επίσης ενδιαφερθεί για το συγκεκριμένο λιμάνι. Στην περιοχή έχουν ήδη αναπτυχθεί δραστηριότητες συνδυασμένων μεταφορών από εταιρείες όπως η γερμανική Kuehne + Nagel και η κινεζική Cosco Shipping Agency, που έχουν από καιρό εκμισθώσει αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στο λιμάνι για να συγκεντρώνονται και να επαναπροωθούνται προϊόντα και εξαρτήματα προς ευρωπαϊκές και άλλες αγορές.

ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΛΛΟΣ
.kathimerini.gr