Τρίτη 27 Αυγούστου 2019

Σε ιδιώτες η συντήρηση του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου για διάστημα 5 – 10 ετών

Σε ιδιώτες πρόκειται να παραχωρηθεί η συντήρηση του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου για διάστημα 5 – 10 ετών.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξετάζει, την παρούσα περίοδο, τα μοντέλα άλλων ευρωπαϊκών χωρών και έως τα τέλη του έτους θα έχει γνωστοποιήσει το σχέδιό του, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του σιδηροδρόμου και την αύξηση επιβατικών και εμπορευματικών δρομολογίων.

Η εν λόγω εξέλιξη δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένου ότι περιεχόταν στο πρόγραμμα Υποδομών – Μεταφορών της ΝΔ.

Η ανάθεση του έργου θα γίνει με την μορφή Service Level Agreement, δηλαδή «Συμβολαίου Επιπέδου Υπηρεσιών».

Ο φορέας ανάθεσης του έργου, ο ΟΣΕ θα επιτηρεί τον ανάδοχο, βάσει συγκεκριμένων δεικτών και επιδόσεων, μέσω της κατάρτισης ενός συγκεκριμένου προγράμματος συντήρησης.

Για παράδειγμα, εάν σε κάποιο τμήμα παρατηρηθεί βραδυπορία και ο σιδηροδρομικός πάροχος (π.χ. η ΤΡΑΙΝΟΣΕ) εγείρει αξιώσεις από τον διαχειριστή υποδομής, τον ΟΣΕ, ο Οργανισμός – με την σειρά του – θα επιβάλλει ρήτρες στον ανάδοχο του έργου για μη καλή εκτέλεση της σύμβασης συντήρησης.

Ο ανάδοχος θα πληρώνεται μόνον όταν η υποδομή θα βρίσκεται εντός των προβλεπόμενων ορίων, «χωρίς μετρήσεις υλικών, χρόνων και άλλα πεδία αιωνίων διαφωνιών», σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Επίσης, με καταγραφικό τρένο και ανεξάρτητο πιστοποιητή που ελέγχει την κατάσταση της υποδομής, την απόδοση του αναδόχου και πιστοποιεί τις διενεργούμενες πληρωμές.

Τέλος, με χρήση προδιαγραφών επιπέδου και ποιότητας των στοιχείων της υποδομής, που θα πιστοποιούνται από ανεξάρτητο πιστοποιητή.

Σε ετήσια βάση, η συντήρηση του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου εκτιμάται έως 50 εκατ. ευρώ. Από την χρονική διάρκεια της σύμβασης (από 5 έως 10 χρόνια), θα εξαρτηθεί και το οικονομικό αντιστάθμισμα.

Η κατάσταση του δικτύου

Το ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο ανέρχεται σε 2.293 χλμ., εκ των οποίων το πλειοψηφικό ποσοστό αφορά γραμμή κανονικού εύρους (1.435 mm), όπως είναι καθιερωμένο την Ευρώπη, αλλά και διεθνώς.

Το δίκτυο διαχωρίζεται στις εξής τέσσερις κατηγορίες (σύμφωνα με το Ν. 3891/2010):

Α. Ενεργό, Β. Υπό κατασκευή, Γ. Σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας, Δ. Καταργημένο.

Αντίστοιχα, το σιδηροδρομικό δίκτυο είναι γεωγραφικά διαχωρισμένο σε τρεις περιφέρειες:

Α. Αθηνών, Β. Πελοποννήσου και Γ. Μακεδονίας – Θράκης.

Όσον αφορά τις επιτρεπόμενες ταχύτητες, η ταξινόμηση των γραμμών, με βάση την επιτρεπόμενη ταχύτητα για το 2019, έχει ως εξής:
Έως 79 χλμ. την ώρα 19% ήτοι 436 χλμ του δικτύου
Από 80 έως 119 χλμ. την ώρα 40% ήτοι 916 χλμ του δικτύου
Από 120 έως 159 χλμ. την ώρα 22,2% ήτοι 510 χλμ. του δικτύου
Από 160 χλμ. και πάνω 18,8% ήτοι 431 χλμ. του δικτύου

Σήμερα και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο ΟΣΕ, στο 3ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών, έχουμε 679 χιλιόμετρα γραμμής ηλεκτροκίνησης, περίπου 40% αύξηση του δικτύου ηλεκτροκίνησης τα τελευταία χρόνια.


Του Φώτη Φωτεινού
metaforespress.gr