Τρίτη 27 Αυγούστου 2019

Διάσκεψη εμπειρογνωμόνων στην Γαλλία διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Σιδηροδρόμων από 15 έως 17 Οκτωβρίου 2019.


Τίτλος   της Διάσκεψης «ERTMS - Η μηχανή για το ψηφιακό μέλλον»

Με δελτίο τύπου, που κοινοποίησε στα «Σιδηροδρομικά Νέα» το γραφείο ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Σιδηροδρόμων , μας γνωστοποίησε το σημαντικό γεγονός της διοργάνωσης διάσκεψης εμπειρογνωμόνων, στον σιδηροδρομικό τομέα, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Σιδηροδρόμων από 15 έως 17 Οκτωβρίου 2019 στην πόλη Valenciennes της Γαλλίας. 


Αυτή η εκδήλωση, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, θα συγκεντρώσει μέχρι 500 εμπειρογνώμονες από τον σιδηροδρομικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων σιδηροδρόμων, των διαχειριστών υποδομής, των προμηθευτών του κλάδου και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων από όλο τον κόσμο. 

Στο πλαίσιο της πρώτης συνεδρίασης θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα έξι θεματικές συζητήσεις με διαφορετική θεματολογία. 

Τα θέματα της διήμερης διάσκεψης είναι: 

1 Ανάπτυξη του ERTMS και συναφείς προκλήσεις, 

2 Θέματα αναβάθμισης οχήματος και εξουσιοδότησης οχήματος, 

3 Το ρυθμιστικό πλαίσιο και το πλαίσιο χρηματοδότησης του ERTMS, 

4 Σύστημα ραδιοεπικοινωνιών σιδηροδρόμων, 

5 Μελλοντικό σύστημα μεταφορών - Η εξέλιξη των σιδηροδρόμων και της CCS, 

6Α Ανθρώπινοι και Οργανωτικοί Παράγοντες, και 

6B ERTMS και CCS βελτιστοποίηση απόδοσης. 

Οι νέες αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Σιδηροδρόμων της ΕΕ και τα επιμέρους συνέδρια. 

Οι νέες αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Σιδηροδρόμων της ΕΕ που καθορίζονται στο νέο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο θα είναι τα βασικά θέματα της συνόδου ΙΙΙ. Το τέταρτο πακέτο για τους σιδηροδρόμους τροποποίησε το ρόλο του Οργανισμού, που είναι η αρχή του συστήματος ERTMS που διαχειρίζεται τις τεχνικές προδιαγραφές του ευρωπαϊκού συστήματος ελέγχου αμαξοστοιχιών (ETCS) και του παγκόσμιου συστήματος κινητών επικοινωνιών - σιδηροδρόμων (GSM-R). Η νέα αποστολή που επιτρέπει τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένου του εποχούμενου υποσυστήματος ERTMS, σηματοδοτεί επίσης ένα σημαντικό ορόσημο. Αυτό συμβαίνει παράλληλα με τη διαδικασία έγκρισης από την σιδηροδρομική γραμμή ERTMS. Αυτές οι διαδικασίες αναμένεται να ενισχύσουν τη διαλειτουργικότητα και τη συμβατότητα μεταξύ των επιμέρους συστημάτων και των παρατρόχιων υποσυστημάτων. 

Στη σύνοδο IV το συνέδριο θα επικεντρωθεί στις προκλήσεις που μπορεί να παρουσιάσει το μελλοντικό σύστημα σιδηροδρομικών κινητών επικοινωνιών (FRMCS). Αυτό το νέο τηλεπικοινωνιακό σύστημα θα αποτελέσει τον διάδοχο του GSM-R. Η σύνοδος θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον προγραμματισμό του FRMCS, τη μελλοντική του αρχιτεκτονική και τις προκλήσεις της μετάβασης από το GSM-R στο FRMCS. 

Η συνάντηση V θα προσελκύσει το μονοπάτι για το μελλοντικό σύστημα μεταφορών με έμφαση στη σιδηροτροχιά και ειδικά στην εξέλιξη CCS (Command and Signaling Control). Θα καλύψει την ευρωπαϊκή άποψη, την οποία εξέφρασαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ΕΧΕ, η S2R και η GSA, καθώς και η άποψη του τομέα (διαχειριστές υποδομής, σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και κατασκευαστές σιδηροδρομικών συστημάτων). 

Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών φορέων μαζί με τους ενδιαφερόμενους σιδηροδρόμους θα εκφράσουν τη γνώμη τους για το ρόλο που θα πρέπει να έχει ο ERTMS, η ψηφιοποίηση και τα μεγάλα δεδομένα στον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού τομέα και οι προκλήσεις που αντιπροσωπεύουν αυτά τα νέα χαρακτηριστικά για την καινοτομία στον κλάδο των σιδηροδρόμων. 

Η ηλεκτρονική εγγραφή είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες στο συνέδριο.


Επιμέλεια: Χρήστος Γιαννακίδης