Παρασκευή 24 Μαΐου 2019

Προσλήφθηκε νομικός σύμβουλος για την διακρατική συμφωνία της σιδηροδρομικής σύνδεσης των λιμανιών της Β. Ελλάδας με την Βουλγαρία

Στην πρόσληψη νομικού συμβούλου για την σύνταξη της διακρατικής συμφωνίας, με αντικείμενο την σιδηροδρομική σύνδεση των λιμανιών της Βορείου Ελλάδας με την Βουλγαρία, προχώρησε το υπουργείο Μεταφορών.

Το συμβατικό αντικείμενο του νομικού συμβούλου περιλαμβάνει:

-Σύνταξη σχεδίου διακρατικής συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των σταδίων και του νομικού πλαισίου (ευρωπαϊκών και εθνικών των κρατών μελών) για την ωρίμανση και υλοποίηση του έργου παραχώρησης για την κατασκευή σιδηροδρομικής σύνδεσης των λιμανιών της Βορείου Ελλάδας και των λιμανιών της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα και θα περιλαμβάνει ενδεικτικά και κατ’ ελάχιστον:

-Προοίμιο, Ορισμούς, διέπον δίκαιο, αντικείμενο έργου,

-Δημιουργία Αναθέτουσας Αρχής για την ωρίμανση και δημοπράτηση του έργου,

-Εξουσίες, δράσεις Αναθέτουσας,

-Χρονοδιαγράμματα,

-Διευθέτηση Διαφωνιών, Τροποποιήσεις Σύμβασης, Καταγγελία, Έναρξης Ισχύος.

Β. Συμμετοχή σε συναντήσεις με τη διακρατική task force των δύο κρατών Ελλάδας – Βουλγαρίας.

Το έργο Rail T-K-A-B-V-R Project

Το συγκεκριμένο έργο, το οποίο έχει ονομαστεί «Rail T-K-A-B-V-R Project» ή πιο απλουστευτικά Sea2Sea, θα υλοποιηθεί, όπως εξαγγέλθηκε, από ελληνοβουλγαρική εταιρεία, ένα μοντέλο που προωθείται σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως συμβαίνει στηRail Baltica.

Συγκεκριμένα, το έργο αναφέρεται στην σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης – Καβάλας – Αλεξανδρούπολης – Μπουργκάς – Ρούσε. 

Το μεγάλο πλεονέκτημα του διαδρόμου έγκειται στην παράκαμψη των στενών του Βοσπόρου, με στόχο την προσέλκυση φορτίων συνδυασμένων μεταφορών (σιδηρόδρομος/πλοίο) μεταξύ χωρών της Μέσης και Άπω Ανατολής και χωρών της Μαύρης Θάλασσας και της Ανατολικής Ευρώπης.


Αποστολή θέματος:metaforespress.gr