Τετάρτη 29 Μαΐου 2019

Νέο Δ.Σ. στον Σύνδεσμο Σιδηροδρομικών Θεσσαλίας.


Συνεδρίασαν στις 28/05/19 τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Σιδηροδρομικών Θεσσαλίας (Σ.Σ.Θ.) που προέκυψαν από τις εκλογές που έγιναν στις 11 και 12/12/18 για την εκλογή προεδρείου.

Το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής
Πρόεδρος:                            Παυλάκης Χαράλαμπος
Αντιπρόεδρος:                    Χατζής Μιχαήλ
Γενικός Γραμματέας:        Ρουσιώτης Θωμάς
Αναπλ.Γεν.Γραμματέας:  Παπαπολύκαρπος Χαρίλαος
Ταμίας:                                 Οικονόμου Αριστείδης
Μέλη:   Νικολάου Δημήτριος
                Κατσιούλας  Αθανάσιος
               Παπαπαναγιώτου Ευθύμιος
         Σαββελίδης Δημήτριος       Ο Πρόεδρος                                                                                   Ο Γενικός Γραμματέας

Παυλάκης Χ.                                                                                  Ρουσιώτης Θ.