Τετάρτη 22 Μαΐου 2019

Η προστασία του Γαλλικού Σιδηροδρομικού Σταθμού Αλεξανδρούπολης.

Οι «Φίλοι του Γαλλικού Σταθμού Αλεξανδρούπολης» έχουν συμπεριλάβει στη δράση τους την προστασία του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βιομηχανικά μνημεία της πόλης.


Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το 2018, χαρακτήρισε ως διατηρητέα μνημεία επτά κτίρια του Σταθμού λόγω της αρχιτεκτονικής, τεχνικής, μορφολογικής, κοινωνικής, οικονομικής, πολιτισμικής και πολιτιστικής τους αξίας. Δεν χαρακτήρισε όμως το Συγκρότημα ως ιστορικό τόπο, όπως είχε επιπλέον προτείνει η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δεν συμπεριέλαβε στον χαρακτηρισμό τις σιδηροτροχιές και δεν όρισε ζώνες προστασίας για τα κτήρια, δεδομένα που αποδυναμώνουν την προστασία του Σταθμού από ασύμβατες χρήσεις.
Η προστασία του Γαλλικού Σταθμού Αλεξανδρούπολης

Οι «Φίλοι του Γαλλικού Σταθμού Αλεξανδρούπολης» και η Αστική μη Κερδ. Εταιρεία για την προστασία της φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς Ελλάδας και Κύπρου MONUMENTA ύστερα από ενδελεχή έρευνα αρχείων και ιστορικών πηγών, που οδήγησε σε ορθότερη χρονολόγηση, αρκετά χρόνια παλαιότερη, της ίδρυσης του γενεθλίου τοπόσημου, του Γαλλικού Σταθμού Αλεξανδρούπολης αλλά και φοβούμενοι τις βλαπτικές συνέπειες βαρέων χρήσεων κατέθεσαν στην Υπουργό Πολιτισμού αίτημα επανεξέτασης του χαρακτηρισμού του Σταθμού, συμπεριλαμβανομένων των σιδηροτροχιών και ως ιστορικού τόπου.
Παράλληλα, οι «Φίλοι του Γαλλικού Σταθμού Αλεξανδρούπολης», εν όψει μάλιστα των προσεχών εκλογών, καλούν όλους τους υποψηφίους δημάρχους, να τοποθετηθούν με αμεσότητα και σαφήνεια επί του θέματος της αδιαμφισβήτητης αξίας του Γαλλικού Σταθμού Αλεξανδρούπολης ως του πρώτου γενεθλίου τοπόσημου και επομένως, της ανεπιφύλακτης αναγνώρισής του ως ιστορικού τόπου, με όλα τα συνοδά εκ του νόμου προστατευτικά προνόμια διαφύλαξης και ανάδειξης!

Τέλος, οι «Φίλοι του Γαλλικού Σταθμού Αλεξανδρούπολης», καλούν την κοινωνία της πόλης, να αξιώσει από τους υποψηφίους δημάρχους την υποστήριξη έργω, της μοναδικότητας του Ιστορικού Τόπου και τη ματαίωση ασύμβατων χρήσεων και σχεδιασμών, στο μοναδικό αυτό μνημείο του Γαλλικού Σταθμού Αλεξανδρούπολης.


evros-news.gr