Τρίτη 23 Απριλίου 2019

Ευχές για το Πάσχα από το Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων-Διεθνών Σχέσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.