Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019

Ημερίδα της ΡΑΣ με θέμα «Ευαισθητοποίηση σε θέματα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων » στις 4 Απριλίου 2019.

Ημερίδα με θέμα, «Ευαισθητοποίηση σε θέματα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων » διοργανώνει η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) στις 4 Απριλίου στην Αθήνα. 
Σκοπός της ημερίδας, όπως αναφέρει η ΡΑΣ, είναι η παρουσίαση μεθόδων και εργαλείων που θα συμβάλλουν αφενός στην αξιολόγηση της υπάρχουσας κουλτούρας ασφάλειας και αφετέρου στην ανάπτυξη των στρατηγικών επιλογών ώστε να καλλιεργείται η συνεχής βελτίωσή της.