Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019

Σε 24 μήνες θα αποκατασταθούν όλες οι βλάβες στους ανελκυστήρες του Προαστιακού δικτύου.


Δύο ολόκληρα χρόνια θα χρειαστούν για να αποκατασταθούν όλες οι βλάβες που παρουσιάζονται στους ανελκυστήρες και τις κυλιόμενες σκάλες των σιδηροδρομικών σταθμών του Προαστιακού.

Η εικόνα που υπάρχει σήμερα σε πολλούς σταθμούς του Προαστιακού είναι ιδιαίτερα απογοητευτική καθώς αποκλείονται εκατοντάδες επιβάτες οι οποίοι δεν έχουν την δυνατότητα να κατέβουν δεκάδες σκάλες. ΑμΕα, μαμάδες με καρότσια ή μικρά παιδιά, άνθρωποι με προβλήματα στην βάδιση μένουν εκτός Προαστιακού καθώς σε αρκετούς σταθμούς υπάρχει χαλασμένος ανελκυστήρας ενώ και οι κυλιόμενες σκάλες είναι εκτός λειτουργίας.

Προκειμένου να σταματήσουν οι εκατοντάδες διαμαρτυρίες επιβατών αλλά και η έντονη αντίδραση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ η διοίκηση του ΟΣΕ προχώρησε στην ανάθεση του έργου της αποκατάστασης των βλαβών των ανελκυστήρων στο δίκτυο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου με απόφασή της που δημοσιεύτηκε στο Διαύγεια.

Ειδικότερα η διοίκηση του Οργανισμού έκανε δεκτή την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (ΕΑΗΔ) με την οποία προτείνεται η κατακύρωση του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με θέμα «παροχή υπηρεσιών για την πλήρη συντήρηση με άρση βλαβών και αποκατάσταση ζημιών ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων των σιδηροδρομικών σταθμών, κτηρίων και πεζογεφυρών του σιδηροδρομικού άξονα Αεροδρόμιο-Κιάτο και του τμήματος γραμμής Πειραιάς-Οινόη (νότια Ελλάδα)», στον μειοδότη και τεχνικά κατάλληλα προσφέροντα οικονομικό φορέα ̈ΚΟΝΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ.

Από την ανάθεση του έργου θα προκύψει δαπάνη 505.480 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α και 626.795,20 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει το Τακτικό Προϋπολογισμό του ΟΣΕ.

Το αντικείμενο του έργου θα ολοκληρωθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.


Στο πλαίσιο αυτό εξουσιοδοτείται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προμηθειών & Εφοδιασμού για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης

Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός είχε γίνει ηλεκτρονικά με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα μόνο βάσει της τιμής.

Συνολικά κατατέθηκαν 3 προσφορές από τις εταιρείες:

– ΚΟΝΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

– Χ.ΒΕΡΕΜΗΣ – OTIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

– ΣΙΝΤΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΓΚ ΕΜΠ ΣΥΝΤ ΑΝΕΛΥΣΤΗΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΕ.


Μαρία Μόσχου
movenews.gr