Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: «Γεμίζουν» τα ταμεία της με επιδότηση ύψους 103 εκατ. ευρώ.


Της Μαρίας Μόσχου
Τη δέσμευση πίστωσης ποσού, 102,3 εκατ. ευρώ σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Υποδομών – Μεταφορών προβλέπει απόφαση του υπουργού Χ. Σπίρτζη για την επιδότηση στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύτηκε στο Διαύγεια, το ποσό αυτό προορίζεται για την πληρωμή δαπάνης αποζημίωσης της σύμβασης οικονομικού έτους 2018 και μέρους της αποζημίωσης οικονομικού έτους 2019.
Υπενθυμίζεται ότι η από 17/12/2015 σύμβαση Παροχής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ), μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. σε εκτέλεση του Ν. 3891/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 17 του Ν. 4337/2015 προβλέπει ετήσια δαπάνη για τα έτη 2015 έως 2020 ποσού 50 εκατ. ευρώ (προ ΦΠΑ).
Ωστόσο η διαθέσιμη πίστωση για το οικονομικό έτος 2018, δεν επαρκούσε για την κάλυψη της σχετικής υποχρέωσης που απορρέει από την εκτέλεση της σύμβασης και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν ενέγραψε το 2018, συμπληρωματική πίστωση για την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης, παρότι υπεβλήθη σχετικό αίτημα.

 Έτσι το ποσό της επιδότησης καλύπτεται το 2019.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο ανταγωνισμός ξεκινά και στις επιβατικές μεταφορές με την Rail Cargo, εκτός της αγοράς μετακίνησης Αθήνας – Θεσσαλονίκης, να εξετάζει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της και στις αποκαλούμενες Υποχρεώσεις Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ). Δηλαδή την κάλυψη των λεγόμενων άγονων γραμμών.
Το ποσό των 50 εκατ. ευρώ είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αφού αντιστοιχεί στο 70% του ετήσιου κύκλου εργασιών στη συγκεκριμένη αγορά. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ εκτελώντας σχεδόν το 100% του σιδηροδρομικού μεταφορικού έργου της χώρας για το 2017 πέτυχε κύκλο εργασιών ύψους 70 εκατ. ευρώ. Στο έσοδο αυτό προστίθεται η επιδότηση των ΥΔΥ, φτάνοντας έτσι η εταιρεία να έχει συνολικά έσοδα ύψους 120 εκατ. ευρώ.
Αναφέρεται ότι σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο (v. 4408/2016), εφόσον θεωρηθεί ότι οι υπηρεσίες ΥΔΥ εμποδίζουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό, δύναται είτε να καταργηθούν είτε να αλλάξουν δικαιούχο, μέσω όμως διαγωνισμού.


Μαρία Μόσχου
movenews.gr