Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019

Αποκατάσταση αναληθούς δημοσιεύματος από την "Καθημερινή" για τη διοίκηση του ΟΣΕ.

Με εξώδικο, η ΟΣΕ Α.Ε. διαμαρτύρεται για δημοσίευμα του Δήκτη της 19/12/2018 και ζητάει την καταχώριση κειμένου, το οποίο κατά το ουσιώδες μέρος του και ανάλογο σε έκταση περιεχόμενο έχει ως ακολούθως:
«Τόσο στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Οργανισμού όσο και στις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας δεν υπάρχει διάταξη η οποία να απαγορεύει στον εργαζόμενο ο οποίος έχει τεθεί σε αυτοδίκαιη ή δυνητική αργία, όπως στην περίπτωση ατόμων στα οποία αναφέρθηκε το δημοσίευμα, να υποβάλει, λόγω συνταξιοδότησης, την παραίτησή του από την Υπηρεσία. 
Οι πρώην εργαζόμενοι του Οργανισμού, στους οποίους αναφερόταν το δημοσίευμα, νομίμως υπέβαλαν τις σχετικές δηλώσεις-παραιτήσεις τους, λόγω συνταξιοδότησής τους, δηλώσεις οι οποίες παράγουν άμεσα τα έννομα αποτελέσματά τους και ως εκ τούτου σε καμία μη νόμιμη ενέργεια δεν προέβη η διοίκηση του Οργανισμού». 
Η διοίκηση του ΟΣΕ, επομένως, δεν μπορούσε να παρεμποδίσει τη συνταξιοδότηση των υπαλλήλων που είχαν αναμειχθεί στην υπόθεση του σκραπ. Το δημοσίευμα εκ παραδρομής βασίστηκε σε πληροφορίες που δεν επιβεβαιώθηκαν και γι’ αυτό το ανακαλούμε.

Ο ΔΗΚΤΗΣ
kathimerini.gr