Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019

Βασικός μέτοχος ο ΟΣΕ στην εταιρεία διαχείρισης του Θριάσιου.

Ο ΟΣΕ θα είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της εταιρείας που θα αναλάβει, με συμμετοχή ιδιωτών, τη διαχείριση του Εμπορευματικού Συγκροτήματος στο Θριάσιο μέσω ΣΔΙΤ.
Μάχη με το χρόνο για να τηρηθεί η συμφωνία με Κομισιόν.

Πλειοψηφικό ποσοστό θα έχει ο ΟΣΕ στην εταιρεία που θα αναλάβει τη διαχείριση του Εμπορευματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού και Σταθμού Διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ) και του ακινήτου ιδιοκτησίας του οργανισμού στο Θριάσιο Πεδίο, εμβαδού 1.650 στρεμμάτων. 
Στο υπουργείο Υποδομών τρέχουν ώστε να προκηρύξουν εγκαίρως το διαγωνισμό για τη σύμβαση παραχώρησης του ΕΣΣΣΔΙ καθώς στις 31 Μαρτίου εκπνέει η προθεσμία που είχε συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν δοθεί νέα παράταση όπως πολλοί προβλέπουν, η Ελλάδα θα κληθεί να επιστρέψει κοινοτικά κονδύλια περί τα 235.000.000 ευρώ που είχαν δαπανηθεί για την ανάπτυξη του εμπορευματικού σταθμού. 
Να σημειωθεί ότι σε γειτονικό τμήμα του ακινήτου του ΟΣΕ θα κατασκευαστεί Εμπορευματικό Κέντρο από την κοινοπραξία ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ - Goldair με βάση 60ετή σύμβαση παραχώρησης που εγκρίθηκε πρόσφατα από τη Βουλή. 
Το συγκρότημα του Θριασίου απαιτεί πρόσθετες επενδύσεις σε υποδομές και, κυρίως, σε εξοπλισμό ώστε να καταστεί λειτουργικός, με βάση τη συμφωνία με την Κομισιόν. Με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, ο ΟΣΕ ανέλαβε την αποκλειστική διαχείριση και εμπορική εκμετάλλευση του συγκροτήματος. Το σχέδιο του υπουργείου προβλέπει πως θα έχει πλειοψηφικό πακέτο και στην εταιρεία που θα αναλάβει την πολυετή διαχείριση, σε συνεργασία με ιδιώτη επενδυτή. 
Η συγκεκριμένη εταιρεία, που θα κερδίσει τον δεύτερο διαγωνισμό για το Θριάσιο θα αναλάβει στην ουσία να ολοκληρώσει/συμπληρώσει τα έργα για τον Εμπορευματικό Σιδηροδρομικό Σταθμό και Σταθμό Διαλογής, τους χώρους εναπόθεσης φορτίων, χώρους τελωνείου και γραφείων, καθώς και πρόσθετους χώρους αποθήκευσης. 
Μεταξύ άλλων, θα αναλάβει την προμήθεια και εγκατάσταση των απαραίτητων γερανογεφυρών για τη φορτοεκφόρτωση των συρμών, επένδυση που υπολογίζεται στα 20.000.000-25.000.000 ευρώ. Θα αναλάβει επίσης να ολοκληρώσει σειρά έργων υποστηρικτικών λειτουργιών όπως τα κτίρια του χώρου μεταφόρτωσης συνδυασμένων μεταφορών, φόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων, μεταφόρτωσης φορτίου βαγονιών, πρατήριο υγρών καυσίμων και την προμήθεια του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού (περονοφόρα κ.ά.). 
Ο διαγωνισμός για το νέο ΣΔΙΤ προετοιμάζεται και θα προκηρυχθεί από τη Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) του υπουργείου Υποδομών. Η συγκεκριμένη διεύθυνση είναι αρμόδια για «την προετοιμασία, προκήρυξη και διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και εν γένει των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων Αναθέτουσας Αρχής για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης για την εκμετάλλευση του Εμπορευματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού και Σταθμού Διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ) στο Θριάσιο Πεδίο». 
Ηδη έχει ετοιμαστεί η σχετική σύμβαση παραχώρησης και προ ημερών επελέγη το νομικό γραφείο «Ζέμπερης – Μαρκεζίνης – Λάμπρου και Συνεργάτες, Εταιρεία Δικηγόρων» για την υποβοήθησή της κατά το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού. Στην πρώτη φάση θα εκδηλωθεί αρχικό ενδιαφέρον και στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα κληθούν να καταθέσουν δεσμευτική προσφορά. 

Τι προβλέπει η απόφαση της Κομισιόν για το Θριάσιο 

Το άρθρο 2 της απόφασης που αφορά στη χρηματοδότηση του Εμπορευματικού Συγκροτήματος στο Θριάσιο προβλέπει ότι: 

"1. Η Ελληνική Δημοκρατία υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση ανά εξάμηνο, αρχής γενομένης από την 31 Μαρτίου 2017, για τα μέτρα που έχουν ληφθεί προκειμένου να ολοκληρωθεί το μεγάλο έργο. 

2. Η Ελληνική Δημοκρατία υποβάλλει στην Επιτροπή, το αργότερο έως την 31 Μαρτίου 2019, τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο και την οριστικοποίηση του έργου: 

(1) Έκδοση βεβαίωσης οριστικής παραλαβής των δημόσιων έργων που υλοποιήθηκαν στο εμπορευματικό συγκρότημα του Θριασίου Πεδίου· 

(2) Επικύρωση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο της σύμβασης παραχώρησης για την κατασκευή και λειτουργία του «ιδιωτικού Εμπορευματικού κέντρου»· 

(3) Εκθέσεις που συντάσσονται από ανεξάρτητο μηχανικό σχετικά με την πρόοδο των έργων και τους κινδύνους για την ολοκλήρωση του «ιδιωτικού Εμπορευματικού κέντρου»· 

(4) Πιστοποιητικού ολοκλήρωσης των έργων από ανεξάρτητο μηχανικό για το «ιδιωτικό Εμπορευματικό Κέντρο»· 

(5) Υπογραφή σύμβασης ΣΔΙΤ για τη συνολική λειτουργία του εμπορευματικού συγκροτήματος του Θριασίου Πεδίου". 


Φώτης Κόλλιας 
euro2day.gr