Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019

Δέκα «παράθυρα» για σύνταξη από τα 58! Ποιοι προλαβαίνουν!


Πολλοί είναι αυτοί που προλαβαίνουν να πάρουν συντάξεις πριν τα 67 σε Δημόσιο, ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, τράπεζες μέσα στο 2019, ενώ συμφέρει ακόμη και η πρόωρη συνταξιοδότηση καθώς μειώνεται μόνο η εθνική και όχι η ανταποδοτική σύνταξη.

Η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» παρουσιάζει αναλυτικά τα όρια ηλικίας και τις προϋποθέσεις για έξοδο πριν τα 60 έτη.

Πρόσληψη στο Δημόσιο μετά το 1983 και ασφάλιση πριν από την πρόσληψη σε άλλο Ταμείο.


Με 25ετία ως το 2011


Με 25ετία ως το 2012


Γονείς με 25ετία και ανήλικο το 2011


Γονείς με 25ετία και ανήλικο το 2012.


Πλήρης ή μειωμένη σύνταξη μέσα στο 2019 από το ΙΚΑ
Μητέρες με έναρξη ασφάλισης ως 31/12/1992

Με 5.500 ένσημα και ανήλικο το 2010


Με 5.500 ένσημα και ανήλικο το 2011

Πλήρης σύνταξη με 10.500 ως 11.100 ένσημα

Με 10.500 ένσημα το 2011 και 10.800 για συνταξιοδότηση


Με 10.500 ένσημα το 2012 και 10.800 για συνταξιοδότησηtoxrima.gr