Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018

Διασύνδεση του ΟΣΕ και της Ακαδημίας του με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

thumbnail B14A7990Στόχος ο εκσυγχρονισμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των σιδηροδρομικών, η αναβάθμιση των σπουδών με στόχο την ανταγωνιστικότητα στην Ε.Ε και η εκμετάλλευση ευρωπαϊκών κονδυλίων για την ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων που θα συμβάλλουν στην αναγέννηση του σιδηρόδρομου. 


Υπεγράφη σήμερα 26/11/2018 μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μια πρωτοβουλία που αφορά την οργανική διασύνδεση των δύο συμβαλλόμενων μερών για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.

Στην υπογραφή της σημαντικής αυτής συμφωνίας παρέστησαν από την πλευρά του σιδηρόδρομου ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Μεταφορών κ. Θ. Βούρδας, ο πρόεδρος του ΟΣΕ κ. Γ. Κακουλάκης, ο διευθύνων σύμβουλος κ. Π. Θεοχάρης, η πρόεδρος της ΡΑΣ κ. Ιωάννα Τσιαπαρίκου και ο αντιπρόεδρος κ. Κ. Γεωργόπουλος.

Από την πλευρά του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, παρέστησαν ο Πρύτανης κ. Κ. Μουντζούρης και ο πρόεδρος του τμήματος βιομηχανικής σχεδίασης και παραγωγής κ. Δ. Τσέλες.

Και οι δύο πλευρές τόνισαν τη σημασία που έχει η συμφωνία τόσο ως προς την αναβάθμιση της τεχνογνωσίας στο σιδηρόδρομο, όσο και στην άρτια εκπαίδευση του έμψυχου δυναμικού που αποτελεί βασικό πυλώνα για να γίνει ο σιδηρόδρομος και πάλι ανταγωνιστικός μετά από χρόνια απαξίωσης του ως μέσο μεταφοράς.

Ειδικότερα το κοινό πλαίσιο συνεργασίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες δράσεων:
Σχεδιασμό και υλοποίηση Εκπαιδευτικών Επιμορφωτικών Προγραμμάτων που περιλαμβάνουν δράσεις με αποδέκτες το ανθρώπινο δυναμικό του Ο.Σ.Ε. Α.Ε. καθώς και ιδιώτες κατόπιν επιλογής του Ο.Σ.Ε. Α.Ε., με σκοπό την εκπαίδευση και επιμόρφωσή τους για την ανάπτυξη και βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων. Ειδικότερα, στα πλαίσια του παρόντος μνημονίου ο πρώτος συμβαλλόμενος δύναται να επιλέξει πτυχιούχους Α.Ε.Ι. υπαλλήλους του οργανισμού για την παρακολούθηση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών στο Πανεπιστήμιο. Στην περίπτωση που ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι επαρκής, η φοίτηση δύναται να πραγματοποιείται στους χώρους της Σιδηροδρομικής Ακαδημίας. Για την κατάρτιση και επιμόρφωση των υπαλλήλων του Οργανισμού σε θέματα προηγμένης τεχνολογίας θα προτείνονται εκπαιδευτές από το Πανεπιστήμιο προς την Ακαδημία.
Απόκτηση Εργασιακής (πρακτική άσκηση) και Ερευνητικής Εμπειρίας (πτυχιακές/ μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και διατριβές) από τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Την από κοινού ανάληψης δράσης για την οργάνωση ερευνητικού κέντρου στη σιδηροδρομική τεχνολογία με τη διαρκή στήριξη του Πανεπιστημίου.
Σχεδιασμό και από κοινού υποβολή προτάσεων στα πλαίσια Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων προς τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Αρχές, για την ανάληψη πρωτοβουλιών και υλοποίηση δράσεων προς όφελος της εκπαίδευσης και της έρευνας.
Κοινή παρουσία σε προσκλήσεις οπουδήποτε ανά τον κόσμο μπορεί να προκύψει συνέργεια και επωφελής συνεργασία με σκοπό την ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων δράσεων.

ose.gr