Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018

Πέφτουν οι υπογραφές ΤΑΙΠΕΔ – ΤΡΑΙΝΟΣΕ για την ΕΕΣΣΤΥ.

«Υπάρχουν σημαντικές οφειλές της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην ΕΕΣΣΤΥ», υποστηρίζουν σιδηροδρομικοί

Πέφτουν σήμερα οι υπογραφές μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΕΣΣΤΥ.

Με την απόκτηση της ΕΕΣΣΤΥ, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ καθίσταται κυρίαρχη στην εγχώρια σιδηροδρομική αγορά, αφού θα παρέχει και υπηρεσίες συντήρησης τροχαίου υλικού.
Για την εξαγορά της ΕΕΣΣΤΥ, ενστάσεις συνεχίζουν να διατηρούν σιδηροδρομικοί, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι υπάρχουν σημαντικές οφειλές της ΤΡΑΙΝΟΣΕ έναντι της ΕΕΣΣΤΥ.
Πριν από μερικές ημέρες, το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε την συμφωνία εξαγοράς, αφότου η ΤΡΑΙΝΟΣΕ βελτίωσε το αρχικό τίμημα από τα 9 εκατ. στα 22 εκατ., προσφορά η οποία και έγινε αποδεκτή.
Κατά της ιδιωτικοποίησης της ΕΕΣΣΤΥ έχει ταχθεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ), η οποία παρενέβη, με υπόμνημα, στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Σύμφωνα με σιδηροδρομικούς, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ έχει σωρεύσει οφειλές στην ΕΕΣΣΤΥ που ίσως και να ξεπερνούν τα 14 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των τρεχουσών.
Στο σημείο αυτό, υποστηρίζουν ότι η βασική σιδηροδρομική συντήρηση προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ανέρχεται μηνιαίως στα 2 εκατ. ευρώ και η συμπληρωματική στις 750.000 ευρώ.
Συγκεκριμένα, η ΕΕΣΣΤΥ, όπως αναφέρουν σιδηροδρομικοί, ενημέρωσε σχετικά πρόσφατα την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ότι, αν δεν εξοφληθεί ποσό 10,5 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά την οφειλόμενη συμπληρωματική συντήρηση έως τις 30-6-2018 και τον επανυπολογισμό του κόστους βασικής συντήρησης έως τις 14-9-2018, τότε η οικονομική αδυναμία απόκτησης υλικών και αποπληρωμής προμηθευτών και προσωπικούενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία εκτέλεσης εργασιών συντήρησης. 
Υπενθυμίζεται ότι η ΕΕΣΣΤΥ, στις αρχές Ιουνίου, είχε εκδώσει ανακοίνωση, στην οποία αναφερόταν ότι «η διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ επέλεξε τον δρόμο της μη εμπρόθεσμης εξόφλησης των οικονομικών της υποχρεώσεων, που σήμερα υπερβαίνουν τα 10 εκατ. ευρώ», ενώ τον Μάρτιο, σε διαδικτυακή της ανάρτηση, σημείωνε ότι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, στις 15/3/18, όφειλε 14,7 εκατ. στην ΕΕΣΣΤΥ.

«Έχουμε εξοφλήσει όλο το 2017 και έως και το β’ τρίμηνο του 2018», υποστηρίζει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Από την πλευρά τους, στελέχη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με τα οποία συνομίλησε το metaforespress.gr, δηλώνουν ότι έχουν αποπληρωθεί όλες οι οφειλές του 2017 και όλες οι οφειλές έως και του δεύτερου τριμήνου του 2018, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι υπάρχουν αμφισβητούμενες οφειλές.
Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις 2017 της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, οι οποίες εγκρίθηκαν το καλοκαίρι του 2018, η εταιρεία έχει εγείρει συγκεκριμένες αντιρρήσεις για τιμολογήσεις της ΕΕΣΣΤΥ που αφορούν το 2017 και το πρώτο τρίμηνο του 2018 και οι οποίες, κατά την άποψη της, αντιβαίνουν τους όρους των συμφωνιών μεταξύ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της ΕΕΣΣΤΥ.
Συγκεκριμένα, οι αντιρρήσεις της ΤΡΑΙΝΟΣΕ έχουν ξεχωριστή αναφορά στην περίοδο 1/1/2017 – 13/9/2017, περίοδο κατά την οποία ίσχυε, σύμφωνα με την εταιρεία, η από 4/4/2011 “Σύμβαση Συντήρησης και Διαχείρισης Διαθεσιμότητας Τροχαίου Υλικού” (παράγραφος Α) και στην περίοδο 14/9/2017 – 31/03/2018, περίοδο κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ η, από 24/6/2016, “Σύμβαση Συντήρησης Τροχαίου Υλικού” (παράγραφος Β).
Σύμφωνα με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, οι χρεώσεις της ΕΕΣΣΤΥ για υπηρεσίες συντήρησης θα έπρεπε συνολικά να ανέρχονται σε 20,28 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ (πρώτη περίοδος) και 12,64 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ (δεύτερη περίοδος), ήτοι συνολικά σε 32,92 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, εκ των οποίων ποσό ύψους 5,9 εκατ. αφορά στο α’ τρίμηνο του 2018.
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, όπως επισημαίνεται, δεν αποδέχεται επιπλέον τιμολόγια καθαρής αξίας 6,25 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 2,23 εκατ. ευρώ αφορούν στην περίοδο 1/1/2018 – 31/3/2018), τα οποία και επέστρεψε στην ΕΕΣΣΤΥ με εξώδικη δήλωσή της, την 5/4/2018, λόγω άρνησης της παραλαβής τους και έλλειψη επικοινωνίας με την εν λόγω εταιρεία, όπως αναφέρει.
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ υποστηρίζει ότι έχει ήδη καταβάλει και έχει εξοφλήσει προς την ΕΕΣΣΤΥ όλο το σύνολο των αναγνωρισμένων οφειλών της, τόσο για τη χρήση 2017, όσο και για το α’ και β’ τρίμηνο του 2018.

Του Φώτη Φωτεινού 
metaforespress.gr