Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018

ΑΣΕΠ: 6 κριτήρια για τις προσλήψεις στον ΟΣΕ.

Απαιτούνται τα ελάχιστα τυπικά προσόντα


Με έξι κριτήρια θα επιλεγούν οι 150 νέοι υπάλληλοι στον ΟΣΕ.

Τις αμέσως προσεχείς ημέρες η διοίκηση του Οργανισμού αναμένεται να δημοσιοποιήσει την προκήρυξη, υπό την έγκριση του ΑΣΕΠ.
Θα προσληφθεί προσωπικό Υποχρεωτικής εκπαίδευσης για τις ανάγκες των ισόπεδων διαβάσεων σε όλη την χώρα

Σημειώστε τα κριτήρια επιλογής:
Χρόνος ανεργίας
Πολυτεκνική ιδιότητα
Τριτεκνική ιδιότητα
Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Μονογονεϊκή ιδιότητα
Εμπειρία και ειδική εργασιακή εμπειρία

Και ακόμη:
Είναι πιθανή μικρή διαφοροποίηση του αριθμού των θέσεων, όταν το θέμα θα συζητηθεί στο Δ.Σ του ΟΣΕ
Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 18μηνη σύμβαση εργασίας
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στον ΟΣΕ.

workenter.gr