Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018

Ανακοίνωση του Δικτύου Σιδηροδρομικών.


Ανακοίνωση εξέδωσε η συνδικαλιστική παράταξη "Δίκτυο Σιδηροδρομικών"  μετά την χτεσινή συνάντηση της  με την Διοίκηση του ΟΣΕ.

Στην ανακοίνωση της η παράταξη αναφέρει: 

Προς τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο ΟΣΕ
Κύριοι,
Όπως γνωρίζετε βρίσκεται σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση για την υπογραφή νέας ΣΣΕ στον ΟΣΕ.
Η παράταξη μας, έχοντας αποχωρήσει από το Προεδρείο της ΠΟΣ μετά την μη άρνηση των υπολοίπων παρατάξεων να δεχτούν τον εκλεγμένο συνδικαλιστή που προτείναμε για την θέση του Αντιπροέδρου- σε μια παντελώς αντιδημοκρατική πράξη αφού το Προεδρείο της ΠΟΣ είναι αντιπροσωπευτικό και αναλογικό- δεν συμμετέχει στην διαπραγματευτική ομάδα.
Ωστόσο εκπροσωπώντας εκατοντάδες συναδέλφους και στηρίζοντας τα αιτήματα όλων των Σωματείων, καταθέτουμε την παρακάτω πρόταση για άρθρο της ΣΣΕ, που διασφαλίζει  τις θέσεις εργασίας στον ΟΣΕ και η διατύπωση του είναι η εξής

Ο ΟΣΕ  αναγνωρίζει ότι το κοινωφελές έργο του, ο επιχειρηματικός του σκοπός και ο κοινωνικός του ρόλος, μπορούν να επιτευχθούν μόνο με την συνδρομή του προσωπικού του, για αυτό εγγυάται την διατήρηση  τόσο των θέσεων εργασίας όσο και των όρων εργασίας απέχοντας από οποιαδήποτε αυτόβουλη περικοπή αποδοχών και δεσμεύεται να μην προβεί σε καταγγελίες συμβάσεων εργασίας για οποιονδήποτε λόγο, περιλαμβανομένων των οικονομοτεχνικών λόγων ή λόγων αφορούντων την εταιρεία . Καταγγελία της Σύμβασης Εργασίας επιτρέπεται μόνο για σπουδαίο λόγο που συντρέχει στο πρόσωπο του μισθωτού και κατά τα οριζόμενα στις Πειθαρχικές Διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας Προσωπικού. Μεταβολές του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Εταιρείας δεν επηρεάζουν τις υποχρεώσεις της έναντι του προσωπικού.
Αθήνα 25/09/2018
Τα μέλη του ΔΣ της ΠΟΣ
Τζαμπαζλής Αλέκος
Αμπελουργός Ιωάννης
Μπούρας Ανδρέας
Ζαβογιάννης Βασίλης
Γενιδούνιας Κώστας
Καραδήμας Χάρης
Δελημιχάλης Ηλίας