Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2018

Βίντεο μέσα από το θάλαμο οδηγήσεως του "ασημένιου βέλους".