Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018

Κι άλλη αναμονή για το έργο της Σιδηροδρομικής Σύνδεσης του νέου λιμανιού της Καβάλας.


Την Τετάρτη 10 Οκτώβρη στα γραφεία της ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ στην Αθήνα θα υπογραφεί η σύμβαση με τους αναδόχους για την εκπόνηση των τελικών μελετών του έργου της Σιδηροδρομικής Σύνδεσης του νέου λιμανιού με τους Τοξότες.

 Η σύμβαση προβλέπει εκπόνηση των μελετών σε 18 μήνες. Οι μελέτες που θα εκπονηθούν θα είναι τελικές. Αμέσως μετά θα αρχίσει μια σειρά εγκριτικών ενεργειών προκειμένου να ωριμάσει πλήρως το έργο. Κι αν υπάρχουν εξασφαλισμένα χρήματα, να δημοπρατηθεί. Ο χρόνος κατασκευής παραμένει άγνωστος, δεν θα είναι μικρότερος των 18 μηνών. Κατά συνέπεια για την απλή Σιδηροδρομική Σύνδεση του νέου λιμανιού θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον 3 χρόνια ακόμη. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουν άπαντες , ειδικά όσοι βιάζονται να πανηγυρίσουν. Όσοι αντιδρούν λες και το έργο ξεκινά αύριο και τελειώνει μεθαύριο… Δεν υπολογίζουμε φυσικά πιθανές καθυστερήσεις που θα προκύψουν από την ανάγκη απαλλοτριώσεων και άλλων επιπλέον ενεργειών που θα κριθούν απαραίτητες. Υπάρχει το μεγαλόπνοο σχέδιο της Σιδηροδρομικής Εγνατίας, το οποίο αργεί ακόμη πιο πολύ.

Ας έχουμε στο μυαλό μας την προϊστορία της ίδιας υπόθεσης, της περίφημης Σιδηροδρομικής Σύνδεσης του νέου λιμανιού με τους Τοξότες.. Πόσο καιρό το περιμένουμε, πόσο καιρό μας λένε ότι οι μελέτες εκπονούνται μα η συγκεκριμένη εκπόνηση μελετών δεν τελειώνει ποτέ. Ο λόγος είναι ότι όλες οι προηγούμενες μελέτες ήταν προμελέτες και διερευνητικές. Οι τελικές θα αρχίσουν να εκπονούνται τώρα.

Τι προβλέπει το έργο

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες αυτό που θα μελετηθεί περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Tο έργο της κύριας Σιδηροδρομικής Γραμμής (Σ.Γ.) χωρίζεται στα δύο κατωτέρω διακριτά τμήματα:

Τμήμα Α’: Νέα Καρβάλη – Σταθμός Γραβούνας (Χ.Θ. 66+500 έως Χ.Θ. 80+400) 13,9km. με τις εξής συνδέσεις: Λιμένας Νέας Καρβάλης, Συνδετήρια Σ.Γ. με Λιμένα 5,36 km. Επί της συνδετήριας Σ.Γ. με λιμένα, προβλέπονται 3 δευτερεύουσες Σ.Γ. συνολικού μήκους 3,30km. εντός του Σ.Σ. Διαλογής. Επέκταση της Σ.Γ. προς λιμενοβραχίονα (Μετά τη κατασκευή του)1,33 km. Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων (Β.Φ.Λ.). Συνδετήρια Σ.Γ. με Β.Φ.Λ. (1η αποβάθρα φορτοεκφόρτωσης) 1,37 km. Βοηθητική Σ.Γ. στην 2η αποβάθρα αναμονής φορτοεκφόρτωσης 0,22 km. Σιδηροδρομικός Σταθμός Διαλογής (Σ.Σ.Δ.): Χωροθετείται επί της συνδετήριας του Λιμένα. Τρεις (3) δευτερεύουσες Σ.Γ. συνολικού μήκους 3,30 km. Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Kαβάλας: Συνδετήρια Σ.Γ. με ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας 2,23 km. Πρόσθετη Σ.Γ. στην αποβάθρα της ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας 0,88 km.

Τμήμα Β’: Σταθμός Γραβούνας – Σύνδεση με Σιδηροδρομικό Δίκτυο Χ.Θ. 80+400 έως Χ.Θ. 98+300 (χωρίς άλλες συνδέσεις) 17,9 km.

Η κύρια Σιδηροδρομική Γραμμή θα είναι μονή, κανονικού εύρους (1,435m), με ταχύτητα μελέτης 160 km/h και ελάχιστη ακτίνα R=1100m. Μικρότερη ταχύτητα μελέτης θα εφαρμοστεί στις συνδέσεις του Εμπορικού Λιμένα Καβάλας, της ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας και της Βιομηχανίας Φωσφωρικών Λιπασμάτων με την κύρια γραμμή. Σε όλο το μήκος του έργου η διασταύρωση της Σιδηροδρομικής Γραμμής με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο θα γίνεται με

Ανισόπεδες Διαβάσεις, ενώ προβλέπεται και η δημιουργία των παρακάτω Στάσεων και Σταθμών: Αποβάθρα Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων (Β.Φ.Λ.), Σταθμός Διαλογής (Εμπορευματικός), Σιδηροδρομική Στάση Νέα Καρβάλης, Αποβάθρα ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας, Σιδηροδρομικός Σταθμός Πέρνης – Γραβούνας.

proininews.gr