Πέμπτη 23 Αυγούστου 2018

Προσλήψεις προσωπικού στον ΟΣΕ έγιναν, η εκπαίδευση τους πότε θα αρχίσει;

Το θέμα της έλλειψης προσωπικού στον ΟΣΕ είναι χρόνιο πρόβλημα και  έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στο μεταφορικό έργο  του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος

Μετά από διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ το περασμένο Απρίλιο προσλήφθηκε προσωπικό, μικρό μεν σε αριθμό αλλά αναγκαίο για την κάλυψη μέρος των αναγκών του ΟΣΕ. 
Από το προσληφθέν προσωπικό ένας αριθμός 10 περίπου ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων θα καλύψει της ανάγκες του ΟΣΕ στην Βόρεια Ελλάδα. 
Όμως το προσωπικό που προσλήφθηκε μέχρι τώρα δεν έχει εκπαιδευτεί ώστε να τοποθετηθεί σε παραγωγικές θέσεις. Το ερώτημα είναι πότε θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία.