Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018

Φροντίδα του Δημοτικού Πάρκου Σιδηροδρόμων.


Σε εφαρμογή της προγραμματικής σύμβασης για αντιπυρική προστασία που συνήφθη μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Ιονίου, 10 εργάτες – τους οποίους έχει προσλάβει το Δασαρχείο και έχουν διατεθεί στο Δήμο Καλαμάτας – εργάζονται από προχθές στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων.
Οι εργασίες που τους έχουν ανατεθεί είναι: απομάκρυνση ξερών φύλλων από το έδαφος και άλλες παρεμβάσεις καθαρισμού, κλάδεμα θάμνων ώστε να είναι άμεσα ορατός ο χώρος και κλάδεμα δένδρων χαμηλά, ώστε να καθίσταται ευχερής η θέαση σε ολόκληρο το Πάρκο.
Στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων θα εργασθούν επί μία εβδομάδα και ακολούθως θα μεταβούν στο πάρκο του Ανατολικού Κέντρου και σε εκείνο του Δυτικού, στον Αλμυρό, το Πήδημα και τον Άρι (αλσύλλια).


tharrosnews.gr