Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018

Ανάθεση ανάπτυξης σιδηροδροµικής υποδοµής, µέσω επενδύσεων και χρηµατοδότησης, στην ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Το υπουργείο Υποδομών ενέκρινε την εκτέλεση έργου επί της εθνικής σιδηροδροµικής υποδοµής για την υλοποίηση της σιδηροδροµικής σύνδεσης των ∆ιυλιστηρίων της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. στους Αγίους Θεοδώρους, µε τον υφιστάµενο µετρικού εύρους σιδηροδροµικό άξονα Αγ. Θεοδώρων έως το Σιδηροδροµικό Σταθµό Ισθµού αλλά και την κατασκευή του όλου έργου από τα ∆ιυλιστήρια έως το Σ.Σ. Ισθµού επί της υφιστάµενης σιδηροδροµικής µετρικού εύρους γραµµής µε τους παρακάτω όρους:

 Για να δείτε το έγγραφο της απόφασης


Πηγή: ose.gr