Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018

Αλεξανδρούπολη: Διαγωνισμός για την μετατροπή 3 αποθηκών του ΟΣΕ σε χώρους πολιτισμού.

Σε δημοπράτηση έβγαλε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης την Ανάδειξη - αξιοποίηση των ιστορικών αποθηκών του Ο.Σ.Ε. στο λιμάνι "Αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης των αποθηκών 1-3 σε έκθεση πώληση - κινηματοθέατρο και ανέγερση νέου κτιρίου.

Πρόκειται για την κατασκευή τριών κτιρίων:

—Κτίριο αποθήκης 1 = 309,17 μ2,

—Κτίριο αποθήκης 2 = ισόγειο 377,22 μ2, όροφος 171,23 μ2 και

—Κτίριο αποθήκης 3 = ισόγειο 427,55 μ2, όροφος 80,35 μ2

Το κόστος εκτιμήθηκε σε 2,94εκατ.ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ, ποσό με ΦΠΑ 2,37εκατ.ευρώ). Η δημοπράτηση θα πραγματοποιηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 4 Οκτωβρίου 2018.

Η διάρκεια των έργων είναι 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Αυτό σημαίνει πως αν τα έργα ξεκινήσουν το ερχόμενο καλοκαίρι θα μπορέσουν να ολοκληρωθούν το καλοκαίρι του 2022.

Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΣΠΑ-Ε.Π « Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
—α. Αποκατάσταση της υφιστάμενης αποθήκης 1 και μετατροπή αυτής σε χώρο έκθεσης και πώλησης τοπικών προϊόντων και αποκατάσταση των τοιχοποιιών και της στέγης του υφιστάμενου κτιρίου·

—β. Κατασκευή νέου κτιρίου από μεταλλικό φέροντα οργανισμό την θέση 2 με χρήση χώρου εστίασης και καφέ καθώς και κατασκευή ενός νέου κτιρίου με μεταλλικό σκελετό και διάφανη επικάλυψη στις κύριες όψεις 2 / 5·

—γ. Αποκατάσταση της διατηρητέας αποθήκης 3 με χρήση κινηματοθεάτρου.

Το νέο κτίριο συμπληρώνει το «κενό» του διασπασμένου μετώπου των εμπορικών αποθηκών δια μέσου της «επαναφοράς» του όγκου της αρχικής αποθήκης με αριθμό 3 πριν από το 1915.

ypodomes.com