Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018

Στον εξωτερικό χώρο του περιπτέρου 15 βρίσκεται ήδη η ηλεκτράμαξα που θα παρουσιάσει η ΓΑΙΑΟΣΕ στην ΔΕΘ.

Ευχαριστούμε τον φίλο αναγνώστη για την αποστολή των φωτογραφιών.