Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018

Ο «ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ» ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ: ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ.

Ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη η ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση του πολύπαθου μετρό, μετά την υποβάθμιση της υφιστάμενης αστικής συγκοινωνίας στη Θεσσαλονίκη.


Λιγότερο από 60 μέτρα μένουν για να ολοκληρωθεί η διάνοιξη και της δεύτερης σήραγγας στην επέκταση Καλαμαριάς του Μετρό Θεσσαλονίκης, ενώ στην επιφάνεια, στο επίπεδο του δρόμου, απομακρύνονται οι λαμαρίνες και αποκαθίσταται η κυκλοφορία οχημάτων και πεζών γύρω από τις εργοταξιακές καταλήψεις κατά μήκος της βασικής γραμμής.
Οι Θεσσαλονικείς αρχίζουν να αισιοδοξούν και να ελπίζουν ότι τέλος 2020 θα έχουν μετρό, έστω από τη Νέα Ελβετία ως το Συντριβάνι και, ένα χρόνο μετά, ότι το μετρό θα κάνει τη διαδρομή μέχρι τον τερματικό της Μίκρας, στα ανατολικά.

Το τελευταίο αρκετό διάστημα, με την υποβάθμιση της αστικής συγκοινωνίας στη Θεσσαλονίκη λόγω των πολλών προβλημάτων στην εξυπηρέτηση του κοινού από τον ΟΑΣΘ, οι Θεσσαλονικείς έχουν αρχίσει να αδημονούν να τελειώσει πια το Μετρό, το οποίο όταν αρχικά υπογράφηκε η σύμβασή ανάθεσης, το 2006, ήταν να παραδοθεί Οκτώβριο του 2012. Ήδη το έργο γράφει καθυστέρηση έξι ετών και τουλάχιστον όλοι ελπίζουν και προσεύχονται να λειτουργεί το Μετρό, έστω κι ως το Συντριβάνι/ Έκθεση, τέλος 2020.

Γεγονός είναι ότι ο κύριος του έργου, Αττικό Μετρό Α.Ε. και, ο ανάδοχος εργολάβος, έχουν ανοίξει ταχύτητα για να προλάβουν τους χρόνους που ανακοίνωσαν για βασική γραμμή και Καλαμαριά, ενώ παράλληλα πρέπει να δοθεί λύση τεχνική, με την έγκριση και των δύο φάσεων της οριστικής μελέτης ( στάδιο 1ο, στάδιο 2ο και μελέτη εφαρμογής) για να κατασκευαστεί και ο σταθμός Βενιζέλου, με τις αρχαιότητες in situ. Η προσοχή όλων έχει εστιαστεί στον σταθμό Βενιζέλου γιατί ακόμη δεν έχει αρχίσει η κατασκευή του σταθμού, με την ιδιαίτερη λύση που προτάθηκε στη βάση της πιο πρόσφατης υπουργικής απόφασης. Όμως για τη Βενιζέλου θα πρέπει να κάνουμε υπομονή καθώς οι εργασίες βρίσκονται στο στάδιο μετακίνησης των ΟΚΩ, ενώ τα αρχαία στη ζώνη του κελύφους καταχώνονται, σύμφωνα με ενημερωτικό της Αττικό Μετρό Α.Ε..

Όπως έχει τονιστεί, κρίσιμος παράγοντας για τον χρόνο κατασκευής του σταθμού στη Βενιζέλου, πιο κρίσιμος και από τις τεχνικές δυσκολίες, είναι η αρχαιολογική ανασκαφή και η ολοκλήρωσή της, κάτι που δεν μπορεί χρονικά να προσδιοριστεί. Και, χωρίς κατασκευασμένο σταθμό στη Βενιζέλου, το μετρό δεν μπορεί να ολοκληρώσει τη διαδρομή μέχρι το Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό. 

Συγκριτικά με τον σταθμό Βενιζέλου, ο σταθμός Αγία Σοφία, στον οποίο επίσης βρέθηκαν σημαντικές αρχαιότητες, αποτελεί μία πολύ απλούστερη περίπτωση, αν μπορεί να λεχθεί αυτό για σταθμό που κατασκευάζεται στην καρδιά της ιστορικής Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται ότι όταν εντοπίσθηκε το κρηναίο οικοδόμημα στη βόρεια πρόσβασης και αρχαιότητες στο τμήμα νοτίως της Εγνατίας Οδού (σ.σ. είχε προηγούμενα αποκαλυφθεί η αρχαία Μέση Οδός και αποσπασθεί προκειμένου να κατασκευαστεί ο σταθμός), τροποποιήθηκε η μελέτη κυρίως ως προς τη βόρεια πρόσβαση.

Οι κατασκευασμένοι σταθμοί της βασικής γραμμής

Από τους 13 σταθμούς της βασικής γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης, οι 11 είναι κατασκευασμένοι ως προς τα έργα πολιτικού μηχανικού, ενώ σε διαφορετικά στάδια βρίσκονται τα αρχιτεκτονικά. Οι σταθμοί Ευκλείδης, Παπάφειο, Συντριβάνι και Πανεπιστήμιο είναι οι πλέον προχωρημένοι συνολικά σταθμοί.

Σύμφωνα με την Αττικό Μετρό, η πρόοδος του έργου της βασικής γραμμής, αποτυπώνεται ως εξής: Οι σήραγγες έχουν διανοιγεί κατά 100%. Τα έργα πολιτικού μηχανικού έχουν εκτελεστεί σε ποσοστό 88%, οι αρχιτεκτονικές εργασίες κατά 57%, ενώ τα ηλεκτρομηχανολογικά βρίσκονται στο 13%

Βάσει των στοιχείων της Αττικό Μετρό, πρακτικά έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες πολιτικού μηχανικού καθώς και ένα μεγάλο μέρος από τις αρχιτεκτονικές εργασίες. Ως αρχιτεκτονικές με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου προσδιορίζονται οι τοιχοποιίες, τα επιχρίσματα, βαφές τοίχων τα βιομηχανικά δάπεδα των Η/Μ χώρων καθώς και τα δάπεδα από γρανίτες στο επίπεδο της έκδοσης εισιτηρίων (-1 όροφος) και επενδύσεις των τοίχων στο ίδιο επίπεδο. Υπολείπεται η διαμόρφωση των χώρων στο επίπεδο οδού των σταθμών που δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί

Από την πλευρά των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων (Η/Μ) και δικτύων έχει ήδη ολοκληρωθεί στους παραπάνω σταθμούς η συναρμολόγηση των κυλιόμενων κλιμάκων. Αρχίζει από τον σταθμό Ευκλείδη και η τοποθέτηση των ανελκυστήρων. 

Από τις συμβατικές Η/Μ εργασίες δηλαδή στα δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης, πυρόσβεσης εγκατάστασης σχαρών καλωδίων και καναλιών αερισμού, έχουν ολοκληρωθεί οι βασικές οδεύσεις και έχει εγκατασταθεί ένα μεγάλο μέρος των καλωδίων εξοπλισμών. Έπονται εγκρίσεις ηλεκτρολογικών μελετών για το σύνολο των σταθμών, αλλά και η τοποθέτηση συστημάτων τηλεπικοινωνιών προκειμένου να προχωρήσει το 2019 η δοκιμαστική λειτουργία των συρμών που θα αρχίσουν να έρχονται στη Θεσσαλονίκη από φέτος το καλοκαίρι και μετά. Το Μετρό θα έχει 18 συρμούς.

Σε ό,τι αφορά την επιδομή, έχει αρχίσει η εγκατάσταση των στρωτήρων και των γραμμών, από τον σταθμό της Ανάληψης με κατεύθυνση Δυτικά.

Σε ότι αφορά το μεγάλο συγκρότημα του αμαξοστασίου, με δομημένη επιφάνεια 120.000 τ.μ., το έργο κτιριακά είναι σε πολύ προχωρημένη φάση. Στο κτίριο Ι, που θα σταβλίζονται οι συρμοί και θα γίνεται η συντήρησή τους, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες πολιτικού μηχανικού και είναι σε εξέλιξη η εγκατάσταση των βασικών Η/Μ συστημάτων. Στο Κτίριο ΙΙ που βρίσκεται και το Κέντρο Ελέγχου του Μετρό οι Η/Μ εργασίες είναι σε εξέλιξη αλλά όχι στον ίδιο βαθμό. Αναφορικά με την επιδομή του αμαξοστασίου, προχωρούν οι εργασίες εγκατάστασης των σιδηροτροχιών.

Σφαίρα το Μετρό στην Καλαμαριά

Μακάρι το έργο της βασικής γραμμής του Μετρό, να εξελίσσονταν όπως η επέκταση προς Καλαμαριά, όπου οι εργασίες είναι εντός χρονοδιαγράμματος και τούτο επειδή τα συνεργεία, στη διαδρομή από τη Μίκρα μέχρι το σταθμό 25ης Μαρτίου (σ.σ. στο Πάρκο Πατρικίου), δεν συνάντησαν αρχαία στα σκάμματα των σταθμών.

Οι σήραγγες έχουν διανοιγεί σε ποσοστό 99% και όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, μέχρι τέλος Ιουλίου ολοκληρώνεται η διάνοιξη και της δεύτερης σήραγγας καθώς το ΤΒΜ θα συναντήσει τη βασική γραμμή στο σταθμό 25ης Μαρτίου. Τα έργα πολιτικού μηχανικού έχουν εκτελεστεί σε ποσοστό 79,87% ενώ το όλο έργο, έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό 60%.

Το μεγαλύτερο τμήμα των εργασιών πολιτικού μηχανικού στους πέντε σταθμούς της επέκτασης Καλαμαριάς έχει ολοκληρωθεί και υπολείπονται οικοδομικές εργασίες προσβάσεων.

Οι σταθμοί Νομαρχίας και Νέας Κρήνης είναι οι πλέον προχωρημένοι όσον αφορά την πρόοδο των αρχιτεκτονικών εργασιών και τελειωμάτων. Στο σύνολο των σταθμών εκτελούνται αρχιτεκτονικές εργασίες ενώ σε ότι αφορά τα Η/Μ συστήματα, οι εργασίες εντοπίζονται στα δίκτυα των σταθμών που θα αρχίσουν να εγκαθίστανται.

Σημειώνεται ότι στην εκτελούμενη εργολαβία που έχει αναλάβει ο ΑΚΤΩΡ, περιλαμβάνονται τα βασικά Η/Μ, αλλά όχι τα συστήματα σηματοδότησης. Κάποια από αυτά τα συστήματα έχουν δημοπρατηθεί και αναμένεται το αποτέλεσμα των διαγωνισμών αφού είναι κρίσιμο για την ένταξη της επέκτασης στην εναρμονισμένη λειτουργία με την βασική γραμμή. 

Συντάκτης: Άννη Καρολίδου
Πηγή: voria.gr