Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018

Γερμανία: Πράσινο φως από την Ε.Ε. για επενδύσεις σε χαμηλές εκπομπές ρύπων στις σιδηροδρομικές μεταφορές.


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποίησε στη Γερμανία ότι το έργο της ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των επενδύσεων σε σιδηροδρομική τεχνολογία με ενεργειακή απόδοση μπορεί να προχωρήσει.

Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι είχε εγκρίνει το καθεστώς βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, επιτρέποντας τη χρησιμοποίηση δημόσιων πόρων για τη χρηματοδότηση έργων που θα μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Στόχος του καθεστώτος, το οποίο θα διαρκέσει από το 2018 έως το 2022, είναι να στηρίξει τη μετάβαση των εμπορευμάτων από το δρόμο στον σιδηρόδρομο.

Οι φορείς εκμετάλλευσης που παρέχουν ηλεκτροκίνητες σιδηροδρομικές υπηρεσίες θα μπορούσαν να αποζημιωθούν μέχρι και το 50% του κόστους τους για πράσινες πρωτοβουλίες, για παράδειγμα για την προμήθεια ενεργειακά αποδοτικότερου ή υβριδικού τροχαίου υλικού.

Οι εταιρείες θα πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξουν ετήσια βελτίωση κατά 1,75% της ενεργειακής απόδοσης ώστε να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση. Αυτό θα αυξηθεί σε τουλάχιστον 2% από το 2020.

Σε  δελτίο τύπου, η Επιτροπή αναφέρει ότι το πρόγραμμα θα είναι « επωφελές για το περιβάλλον και την κινητικότητα».


Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ανταγωνισμού Margrethe VESTAGER είπε: « Ε lectrically κινούνται οι σιδηροδρομικές μεταφορές είναι ένα από τα πιο φιλικά προς το περιβάλλον επιλογές μεταφορών.

"Προωθώντας τη μετάβαση από το δρόμο στον σιδηρόδρομο, το γερμανικό σύστημα θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ στον τομέα του περιβάλλοντος και των μεταφορών, χωρίς να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό".

globalrailnews.com