Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018

ΝΕΑ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ ΓΚΟΝΟΥ.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΝΕΑ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ ΓΚΟΝΟΥ.Δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της ΓΑΙΑΟΣΕ Αθανασίου Σχίζα.

 Διαγωνισμός για την εξυγίανση των εδαφών και επανασύνδεση του ακινήτου με τη Διαλογή.
Τρίτη παράταση δόθηκε από την ΓΑΙΑΟΣΕ για την εκδήλωση ενδιαφέροντος στο «διεθνή διαγωνισμό με ανταγωνιστικό διάλογο για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης του έργου: Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση εμπορευματικού κέντρου στον χώρο του πρώην στρατοπέδου Γκόνου στη Θεσσαλονίκη».
Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Α’ Φάση του διαγωνισμού, είναι η 20η Σεπτεμβρίου, παράταση τρίτη που δόθηκε, αφού η 8η Ιουνίου 2018 είχε γίνει 29η Ιουνίου, στη συνέχεια 20η Ιουλίου για να μετατεθεί ακολούθως στις 20 Σεπτεμβρίου.
«Η νέα παράταση δόθηκε μετά από αίτημα ενδιαφερομένων το οποίο και ικανοποιήσαμε επειδή θέλουμε την κατά το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων επενδυτών, που εκτιμούμε ότι πιθανόν θα φτάσουν στους έξι τον αριθμό. Ωστόσο άλλη παράταση δεν πρόκειται να δοθεί ενώ σύντομα θα προκηρύξουμε διαγωνισμό για τον καθαρισμό και την εξυγίανση των εδαφών στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου, αναγκαία χωματουργικά επειδή στο παρελθόν φιλοξενούσε αποθήκη πυρομαχικών και χρησιμοποιείτο και σαν πεδίο βολής», δήλωσε στη Voria.gr o διευθύνων σύμβουλος της ΓΑΙΑΟΣΕ κ. Αθανάσιος Σχίζας προσθέτοντας:
«Η ΓΑΙΑΟΣΕ σε συνεννόηση με τον ΟΣΕ, προετοιμάζεται για να κάνει το έργο ακόμη ελκυστικότερη για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές. Ήδη έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα έργων της ΕΡΓΟΣΕ η σιδηροδρομική επανασύνδεση του πρώην στρατοπέδου Γκόνου με το σταθμό της Διαλογής, έργα υποδομής και επιδομής σε μήκος 1,5- 2 χλμ. Επίσης, ο ΟΣΕ, στην επόμενη προγραμματική του περίοδο, σχεδιάζει να συμπεριλάβει την μεταφορά του Εμπορευματικού Σταθμού Θεσσαλονίκης εντός του πρώην στρατοπέδου, σημαντικό έργο που θα συζητηθεί και με τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, στο Στάδιο 1 της Β’ Φάσης, δηλαδή στο στάδιο του διαλόγου».
Σύμφωνα με το κείμενο της προκήρυξης, τα έργα σιδηροδρομικής υποδομής εντός του ακινήτου, θα πρέπει να εκτελεστούν από τον παραχωρησιούχο, δηλαδή ουσιαστικά έργα εσωτερικής γραμμολογίας.
Σημειώνεται ότι ο διεθνής διαγωνισμός που προκήρυξε η ΓΑΙΑΟΣΕ προβλέπει την παραχώρηση του πρώην στρατοπέδου Γκόνου για περίοδο 50 ετών, με κριτήρια ανάθεσης το οικονομικό αντάλλαγμα, αλλά και τη μέγιστη αξιοποίηση του ακινήτου όπως επίσης το ύψος της επένδυσης και το χρόνο κατασκευής του τεχνικού έργου.
Ο διαγωνισμός, τον οποίο τόσο το υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, όσο και η ΓΑΙΑΟΣΕ, θέλουν, παρά τις παρατάσεις, να εξελιχθεί γρήγορα, θα γίνει σε δύο φάσεις. Η Α’ Φάση είναι το στάδιο της προεπιλογής ενώ η Β’ Φάση χωρίζεται σε δύο στάδια, στο Στάδιο 1 που είναι του διαλόγου και στο Στάδιο 2, της υποβολής δεσμευτικών προσφορών.
Στο Στάδιο 1 του «ανταγωνιστικού διαλόγου», θα καθοριστεί ο βασικός σχεδιασμός του έργου όπως και η δυνατότητα περιορισμού του ακινήτου από τα 670 στρέμματα που είναι, σε ένα ενιαίο τμήμα όχι μικρότερο των 500 στρεμμάτων. Αυτή η μείωση της έκτασης του ακινήτου, θα εξυπηρετήσει την μεταφορά, εντός του logistics centre, του εμπορευματικού σταθμού του ΟΣΕ.
Η σχεδιαζόμενη μεταφορά του Εμπορευματικού είναι και το δυνατό χαρτί που έχει η ΓΑΙΑΟΣΕ στο χέρι, αρκεί όμως το έργο να ενταχθεί στο επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΡΓΟΣΕ που αναμένεται να περιλαμβάνει και νέες συνδέσεις του ΟΛΘ με το σιδηροδρομικό δίκτυο.
Επαναλαμβάνεται ότι μέχρι σήμερα ενδιαφέρον για το εμπορευματικό στο πρώην στρατόπεδο, έχουν εκδηλώσεις η ΜΕΤΚΑ του ομίλου Μυτιληναίου, ο ΑΚΤΩΡ, εταιρεία συμφερόντων Μελισσανίδη και η Belterra του ομίλου Iβάν Σαββίδη.

Το Εμπορευματικό Κέντρο στο πρώην Γκόνου θα λειτουργήσει ως κέντρο αποθήκευσης και διανομής μοναδοποιημένου ή/και χύδην φορτίου (δυνατότητα δόμησης έως και 300.000 τ.μ.), το οποίο θα περιλαμβάνει στεγασμένους και μη αποθηκευτικούς χώρους και θα φιλοξενεί τόσο κύριες όσο και δευτερεύουσες δραστηριότητες εφοδιαστικής σε αναλογία τουλάχιστον 3/1.

Ο παραχωρησιούχος, σύμφωνα με την προκήρυξη, θα πρέπει να διασφαλίσει κατ’ ελάχιστον ότι οι υποδομές του Εμπορευματικού Κέντρου θα εξυπηρετούν εμπορευματικές μεταφορές που διενεργούνται με σιδηρόδρομο και τροχοφόρα μέσα, τη συνέργεια με τον εμπορικό λιμένα καθώς και ότι το Εμπορευματικό Κέντρο θα εξυπηρετεί και θα υποστηρίζει ιδίως τις ακόλουθες δραστηριότητες και λειτουργίες εφοδιαστικής: (α) Συλλογή, φόρτωση, μεταφορά, μεταφόρτωση, εκφόρτωση και παράδοση ομαδοποιημένου (εμπορευματοκιβώτια κλπ.) και γενικού φορτίου. (β) Ομαδοποίηση (consolidation) και διαχωρισμός (deconsolidation) αγαθών και εμπορευμάτων (γ) Ταξινόμηση φορτίων. (δ) Αποθήκευση σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους (ενδεικτικά, ειδικά ράφια, παλετοθέσεις, ψυκτικούς θαλάμους κλπ.) και διαχείριση απογραφής εμπορευμάτων. (ε) Διανομή φορτίων (στην πόρτα του πελάτη) με έκδοση παραστατικών (δελτία εισαγωγών, δελτία αποστολής, τιμολόγια). (στ) Η διαχείριση επιστροφών εμπορευμάτων και φθαρμένων ή κατεστραμμένων εμπορευμάτων (reverse logistics) ή ακατάλληλων εμπορευμάτων ή υλικών συσκευασίας και η διαχείριση και επεξεργασία της πληροφορίας που αφορά όλες αυτές τις δραστηριότητες (κύριες δραστηριότητες εφοδιαστικής) (ζ) Εξειδικευμένες αποθηκευτικές δραστηριότητες / δευτερεύουσες.

Άννη Καρολίδου
Πηγή:voria.gr