Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018

Ποιες εταιρείες διεκδικούν τις πρόδρομες εργασίες της γραμμής 4 του μετρό.

Οκτώ προσφορές κατέθεσαν ισάριθμες εταιρείες και κοινοπραξίες στο διαγωνισμό για την υλοποίηση των πρόδρομων εργασιών της νέας γραμμής του Μετρό της Αθήνας "Γραμμή 4-Τμήμα Α' - Άλσος Βεΐκου- Γουδή".

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αττικό Μετρό, σήμερα ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το διαγωνισμό που αφορά την ανάθεση με συμφωνία πλαίσιο της σύμβασης κατασκευής του έργου με τίτλο: "Αρχαιολογικές εργασίες και μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ του τμήματος Α' της γραμμής 4 "Άλσος Βεΐκου -Γουδή".

Ο διαγωνισμός αφορά περαιτέρω τη σύναψη με τον επιλεγέντα ανάδοχο των επιμέρους συμβάσεων εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών και εργασιών. 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μελέτη και η εκπόνηση των μετατοπίσεων των δικτύων κοινής ωφέλειας, των αρχαιολογικών εργασιών, των κυκλοφοριακών παρακάμψεων και λοιπών απαιτούμενων εργασιών στους χώρους του Έργου της Γραμμής 4, του Μετρό Αθήνας, σύμφωνα με τα τεύχη του Διαγωνισμού.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε 39.000.000 € χωρίς Φ.Π.Α.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 27 Ιουλίου 2018 και ώρα 11:00 π.µ.

Στη διαδικασία συμμετέχουν οι κάτωθι εταιρείες οι οποίες υπέβαλαν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

1. "ΕΡΕΤΒΟ" ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο "ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε."

2. ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

3. ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ

4. ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

5. J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ -ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Διακριτικός τίτλος J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.

6. "P. & C. DEVELOPMENT S.A."

7. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

8. ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Για πρώτη φορά λαμβάνει χώρα ανάλογος διαγωνισμός, με το αντικείμενο του οποίου προβλέπεται να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανές καθυστερήσεις του μεγαλύτερου δημόσιου έργου συγκοινωνιακής υποδομής, που εκτελείται αυτή τη στιγμή στην Ε.Ε., προϋπολογισμού δημοπράτησης 1,45 δις ευρώ χωρίς ΦΠΑ για την πρώτη φάση.

Η Διοίκηση της Αττικό Μετρό Α.Ε. εκφράζει την ικανοποίησή της για το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των κατασκευαστικών εταιριών, καθώς η κατασκευή του έργου θα συμβάλλει ουσιαστικά στην αύξηση των θέσεων εργασίας και στο ΑΕΠ της χώρας και η ολοκλήρωσή του θα αναβαθμίσει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες της Αττικής, υποβοηθώντας συγκοινωνιακά υποβαθμισμένες έως τώρα περιοχές.

Πηγή: capital.gr