Τρίτη 31 Ιουλίου 2018

Οφειλές 34,4 εκατ. ευρώ είχε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ στον ΟΣΕ στα τέλη του 2017. Μονόδρομος για τον ΟΣΕ η αύξηση των εσόδων από τα τέλη υποδομής.

Μετά την ανεξαρτητοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της ΕΕΣΣΤΥ, ο ΟΣΕ έχει ως κύριες πηγές εσόδων την ετήσια κρατική επιδότηση, η οποία ανέρχεται στα 45 εκατ. ευρώ ετησίως, αλλά βαίνει μειούμενη τα τελευταία χρόνια και τα τέλη χρήσης, τα οποία επιβαρύνονται οι σιδηροδρομικές εταιρείες για να χρησιμοποιούν το δίκτυο.
Δεδομένης της οικονομικής στενότητας του ελληνικού δημοσίου και της φθίνουσας κρατικής επιδότησης, αποτελεί μονόδρομο για τον ΟΣΕ η ενίσχυση των εσόδων – κυρίως – από τα τέλη χρήσης και δευτερευόντως από άλλες πηγές, όπως η πώληση άχρηστου υλικού, κ.α.

Η αύξηση των εσόδων από τα τέλη χρήσης θα έρθει από τη δραστηριοποίηση νέων εταιρειών.Όσες περισσότερες εταιρείες δραστηριοποιούνται στο δίκτυο, τόσο καλύτερα για τον Οργανισμό, του οποίου τα έσοδα από τα τέλη χρήσης κυμαίνονται, τα τελευταία χρόνια, στην περιοχή των 20 εκατ. ευρώ ετησίως.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του 2017, το Δεκέμβριο του 2017, ο Οργανισμός είχε συνολικές απαιτήσεις 34,4 εκατ. από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και 20,2 εκατ. από την ΣΤΑΣΥ, ενώ από λοιπούς πελάτες του ιδιωτικού τομέα 1,18 εκατ.

Ο ΟΣΕ προκειμένου να ενισχύσει την βιωσιμότητά του έχει θέσει ως στόχους τα ακόλουθα:

-Αύξηση εσόδων από τη διαχείριση υποδομής και μείωση δαπανών για διατήρηση μηδενικών αποτελεσμάτων προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA).

-Μείωση λειτουργικού κόστους.

-Καθορισμός πλαισίου τελών χρήσης υποδομής.

-Αύξηση εσόδων από τη διαχείριση υποδομής και μείωσης δαπανών για τη διατήρηση μηδενικών αποτελεσμάτων προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA).

-Λειτουργική εκμετάλλευση Κέντρου Διαλογής Θριασίου Πεδίου.

-Πώληση άχρηστου και πλεονάζοντος σιδηροδρομικού υλικού γραμμής.

-Τροποποίηση Ν. 4199/2013 για την αύξηση εσόδων του ΟΣΕ.


Του Φώτη Φωτεινού
metaforespress.gr