Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018

Πρόοδος επεκτάσεων Μετρό και Τραμ: Μάιος – Ιούνιος 2018

Λιγότερο από ένας χρόνος απομένει για την παράδοση των σταθμών Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλός και Νίκαια του Μετρό στην επέκταση της γραμμής 3 προς στον Πειραιά.
Τους τελευταίους μήνες βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αρχιτεκτονικών τελειωμάτων εκκρεμεί όμως η εγκατάσταση μεγάλου μέρους του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Υπό προϋποθέσεις, το χρονοδιάγραμμα που προβλέπει παράδοση των σταθμών ως τα τέλη Ιουνίου του 2019 μπορεί να τηρηθεί, ωστόσο πρέπει να ληφθεί υπόψη πως όλες οι εργασίες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πολλές εβδομάδες (αν όχι μήνες) νωρίτερα προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες δοκιμές.


Στους υπόλοιπους τρεις σταθμούς της επέκτασης, ανησυχία υπάρχει μόνο για το σταθμό στο λιμάνι του Πειραιά, τον πιο δύσκολο κατασκευαστικά αλλά και πιο ακριβό σταθμό της επέκτασης. Οι εργασίες πλέον βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, αν και προχωρούν με αργούς ρυθμούς, ενώ το επίσημο χρονοδιάγραμμα κάνει λόγο για παράδοση ολόκληρης της επέκτασης ως και το Δημοτικό Θέατρο τον Ιούνιο του 2021.


Σύμφωνα με την Αττικό Μετρό, η πρόοδος των έργων κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο έχει ως εξής:
Φρέαρ Κομνηνού: Ολοκληρώθηκε η μόνιμη επένδυση τοιχώματος φρέατος και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή κλιμακοστασίου και τοιχών.
Σταθμός Αγία Βαρβάρα: Σε εξέλιξη (Μάιος) βρίσκεται η τοποθέτηση σχαρών εξαερισμού και δοκών στήριξης. Στην Ηλεκτρονική Εσοχή 4+867, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης μεταλλικής κατασκευής σήραγγας ΤΒΜ και σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κοπής προκατασκευασμένων στοιχείων καθώς και εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης (α’ φάση).
Φρέαρ Μ. Αλεξάνδρου: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή κλιμακοστασίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την έναρξη των αρχιτεκτονικών εργασιών.
Φρέαρ Ταξιαρχών: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης θυρών.
Σταθμός Κορυδαλλός: Σε εξέλιξη (Μάιος) βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης της πρόσβασης 1 του σταθμού.
Φρέαρ Πισιδίας: Ολοκληρώθηκε η προσωρινή αποστράγγιση φρέατος, η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη σήραγγας ΝΑΤΜ αερισμού και η καθαίρεση προκατασκευασμένων δακτυλίων σήραγγας ΤΒΜ. Ολοκληρώθηκε η τελική επένδυση πλάκας πυθμένα (invert) σήραγγας ΝΑΤΜ αερισμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η τελική επένδυση τοιχίων και θόλου σήραγγας ΝΑΤΜ αερισμού.
Σταθμός Νίκαια: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επίστρωσης γρανιτών δαπέδου στο επίπεδο -3 της βόρειας αποβάθρας.
Στη σήραγγα ΝΑΤΜ αερισμού του σταθμού, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση μεταλλικής υποστήριξης με σήραγγα ΤΒΜ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης σήραγγας ΝΑΤΜ αερισμού.
Φρέαρ Τζαβέλλα: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής περιμετρικού κεφαλοδέσμου και σε εξέλιξη (Μάιος) βρίσκεται η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη.
Σταθμός Μανιάτικα: Στο ανοιχτό όρυγμα του σταθμού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μόνιμης επένδυσης πλάκας μεσοπατώματος. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες μόνιμης επένδυσης πλάκας εκδοτηρίων (-2) ως στάθμη πλάκας Η/Μ (-1).
Στα υπόγεια τμήματα ΝΑΤΜ του σταθμού, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης ΝΑ σήραγγας πρόσβασης και άνω εγκάρσιας σήραγγας.
Στο βόρειο φρέαρ αερισμού του σταθμού, ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη 8ου επιπέδου φρέατος και σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη 9ου επιπέδου φρέατος.
Σταθμός Πειραιάς: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης και προέντασης αντηρίδων προσωρινής αντιστήριξης 2ου επιπέδου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης και προέντασης αντηρίδων στο 3ο επίπεδο και κατασκευής βάσης οικοδομικού γερανού πρόσβασης 1 και συναρμολόγησης γερανού. Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται η προεργασία για την τοποθέτηση της μεταφορικής ταινίας των προϊόντων εκσκαφής και κατασκευής χώρου προσωρινής αποθήκευσης των προϊόντων εκσκαφής στη νότια πλευρά του σταθμού.
Σταθμός Δημοτικό Θέατρο: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι σκυροδετήσεις περιμετρικών τοιχίων, από το επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων προς Η/Μ όροφο και οι σκυροδετήσεις πλάκας Η/Μ ορόφου (υπολειπόμενο τμήμα). Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης οπλισμών περιμετρικών τοιχίων από Η/Μ όροφο προς οροφή και θυρών στον Η/Μ όροφο, καθώς και οι εργασίες καθαρισμού στο επίπεδο σιδηροτροχιών.
Στην είσοδο της πλατείας Κοραή, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αρχαιολογικής διερεύνησης, στην εσοχή κυλιόμενης κλίμακας στο επίπεδο οδού και οι εργασίες υδατοστεγάνωσης δαπέδου.
Στην είσοδο της πλατείας Μπακογιάννη, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σκυροδέτησης μόνιμης επένδυσης δαπέδου.
Φρέαρ Πανεπιστήμιο: Στη σήραγγα αερισμού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης Α΄ ΦΑΣΗ (TOP) 32/32μ και Β΄ΦΑΣΗ (INVERT) 32/32μ.
Η εκσκαφή του συνόλου των σηράγγων έχει ολοκληρωθεί (ποσοστό 100%)

Γραμμή 4 Μετρό

Ξεκίνησε και βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης ο διαγωνισμός για τις πρόδρομες εργασίες της γραμμής 4 του Μετρό. Πρόκειται για τις παρακάμψεις δικτύων οργανισμών κοινής ωφέλειας και τα αρχαιολογικά, εργασίες που πρέπει να γίνουν πριν την έναρξη των κύριων έργων κατασκευής της γραμμής.

Συγκεκριμένα, αναμένεται να αναπτυχθούν 22 εργοτάξια, από το Άλσος Βεΐκου ως το Γουδή και την Κατεχάκη, εκεί όπου θα κατασκευαστούν οι σταθμοί και τα φρεάτια της γραμμής. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει τις σχετικές μελέτες και στη συνέχεια να προχωρήσει στα έργα παράκαμψης των δικτύων κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, οπτικές ίνες, φυσικό αέριο, ΗΛΠΑΠ κλπ), στις αρχαιολογικές εργασίες, τις κυκλοφοριακές παρακάμψεις και τις λοιπές εργασίες στα σημεία που θα στηθούν τα εργοτάξια.

Ο προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται στα 39.000.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ η προθεσμία υποβολής προσφορών έληξε στις 23 Ιουλίου ενώ εκκρεμεί η ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη.

Εν τω μεταξύ, άγνωστο είναι το πότε θα ξεκινήσει η β’ φάση του κύριου διαγωνισμού για τη γραμμή 4 με τρεις κοινοπραξίες να καλούνται να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές. Πριν το καλοκαίρι, η διοίκηση της Αττικό Μετρό είχε ανακοινώσει πως αυτό θα γίνει «μέσα στον Ιούνιο».

athenstransport.com