Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018

Νίκος Νικολόπουλος : «Γιατί καλύπτετε την ΕΡΓΟΣΕ...»

Ερώτηση κατέθεσε σήμερα στην βουλή ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Αχαΐας και Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος κ. Νίκος Νικολόπουλος με το ερώτημα : «Γιατί καλύπτετε την ΕΡΓΟΣΕ, που προσπαθεί απεγνωσμένα να καταστήσει τους “εθνικούς εργολάβους” αποκλειστικούς εξειδικευμένους εργολάβους έργων Σιδηροδρομικής Σηματοδότησης εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος και της Ασφάλειας των σιδηροδρόμων;»

Παραθέτουμε ολόκληρη την ερωτηση του κ. Νικολόπουλου.

Θέμα: «Γιατί καλύπτετε την ΕΡΓΟΣΕ, που προσπαθεί απεγνωσμένα να καταστήσει τους “εθνικούς εργολάβους” αποκλειστικούς εξειδικευμένους εργολάβους έργων Σιδηροδρομικής Σηματοδότησης εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος  και της Ασφάλειας των σιδηροδρόμων;»

● Με την υπ’ αρ. 6947/653/05-07-2017 Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε, στην οποία, κατά παράβαση του Κανονισμού της Βουλής, δεν μας απαντήσατε, σας ρωτούσαμε(ερώτημα 4) τα εξής:

«Έχετε αντιληφθεί, ότι μπορεί κάποιοι να λειτουργούν ως εγκάθετοι των «εθνικών εργολάβων» στην ΕΡΓΟΣΕ και κάνοντας τα στραβά μάτια στην υποβολή μελετών της σύμβ. 717/2014 προσπαθούν απεγνωσμένα να καταστήσουν  τους «εθνικούς εργολάβους» αποκλειστικούς εργολάβους έργων σηματοδότησης εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος  και της ασφάλειας του σιδηροδρόμου και να προκαλούν μεγάλη ζημιά στο Δημόσιο;»

Και στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 7304/690/17-07-2017  Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε, στην οποία επίσης, κατά παράβαση του Κανονισμού της Βουλής, δεν μας απαντήσατε, σας ρωτούσαμε(ερώτημα 22) τα εξής:

«Πότε θα προκηρύξει η ΕΡΓΟΣΕ την εργολαβία με Α.Δ. 730, που αφορά βασικά, όπως αναφέρουμε παραπάνω, τις υπολειπόμενες εργασίες σηματοδότησης της σύμβασης 994/2005 του ΟΣΕ,  για την οποία η ΕΡΓΟΣΕ τηρεί σιγή ιχθύος, ενώ έπρεπε να έχει ολοκληρώσει την εν λόγω εργολαβία το αργότερο μέχρι 31/3/2017;
Μήπως, όπως αναφέρουμε στην υπ’ αρ. πρωτ. 6947/653/05-07-2017 Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε, περιμένει η ΕΡΓΟΣΕ μέχρι να αποκτήσουν οι «εθνικοί εργολάβοι» την «ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ» μέσω της σύμβασης 717/2014, για να αναλάβουν να εκτελέσουν και αυτό το έργο; Δεν είναι δικαιολογημένη αυτή η εκτίμησή μας, αφού δεν υπάρχει στις επόμενες διακηρύξεις έργων της ΕΡΓΟΣΕ κανένα έργο ολοκλήρωσης της σηματοδότησης στο παραπάνω τμήμα γραμμής;
Υπάρχει σιδηροδρομικό δίκτυο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που να λειτουργεί ηλεκτροκίνηση, χωρίς σηματοδότηση; Και πως θα λειτουργήσει το σύστημα προστασίας τρένων ETCS, αν δεν υπάρχει σηματοδότηση; Μήπως θέλει ο κύριος υπουργός να συμβεί κανένα δυστύχημα, όπως αυτό στο Άδεντρο;»

● Τα παραπάνω σας υπενθυμίζαμε και στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 271/31/9-10-2017 Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε.  και στη συνέχεια αναφέραμε επί λέξει τα εξής:

Δεν πέρασαν παρά δυο μήνες και επιβεβαιώθηκαν πλήρως οι παραπάνω υποψίες μας, Συγκεκριμένα, σε απάντηση του υπ’ αρ. πρωτ. 4018585/13-9-2017 εγγράφου του ΟΣΕ, η ΕΡΓΟΣΕ με το υπ’ αρ. πρωτ. εξ 8449/17/28-9-2017 έγγραφό της διαβίβασε στον ΟΣΕ «τεχνική πρόταση αναφορικά με την κυκλοφοριακή εξασφάλιση στο τμήμα Σ.Σ. Αθηνών - Σ.Σ. ΑΙΡ», που υποβλήθηκε στην ΕΡΓΟΣΕ με το  υπ’ αρ. πρωτ. 8602/17/28-9-2017 έγγραφο της Αναδόχου Κ/Ξ της σύμβασης 751/15, δηλαδή της κοινοπραξίας «ΑΚΤΩΡ-ΤΕΡΝΑ» των «εθνικών εργολάβων», και  φέρει την υπογραφή της εταιρείας «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»,  η οποία είναι θυγατρική εταιρεία της ΑΚΤΩΡ και είναι Ανάδοχος της σύμβασης 717/2014, σε κοινοπραξία με την εξειδικευμένη εταιρεία σηματοδότησης «ALSTOM TRANSPORT SA».

Ποιος, κύριε υπουργέ, έδωσε βεβαίωση ειδικής εμπειρίας σηματοδότησης στην εταιρεία «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», έτσι ώστε να εκπονεί μελέτες σηματοδότησης, όπως είναι αυτή για την «κυκλοφοριακή εξασφάλιση στο τμήμα Σ.Σ. Αθηνών - Σ.Σ. ΑΙΡ»;
Γιατί, κύριε υπουργέ, αγνοήσατε τις παραπάνω καταγγελίες μας και αφήσατε να συντελεστεί, προς όφελος των «εθνικών εργολάβων», η παραπάνω απάτη, που εγκυμονεί εκτός των άλλων και κινδύνους για την ασφάλεια της κυκλοφορίας;

Από τα γεγονότα, κύριε υπουργέ,  προκύπτει,  ότι η ΕΡΓΟΣΕ, από τις 17-12-2013, που η Κοινή Επιτροπή ΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ κατέγραψε στο σχετικό Πρακτικό της το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο  της διαλυθείσας σύμβασης 994/2005 του ΟΣΕ, καθυστέρησε, κατά τη γνώμη μας σκόπιμα μέχρι σήμερα, να προβεί στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και στην προκήρυξη της εργολαβίας 730, προκειμένου να αναθέσει απ’ ευθείας, μέσω της άσχετης με σηματοδότηση σύμβασης  751/15, στους «εθνικούς εργολάβους» εργασίες, των οποίων το μεγαλύτερο μέρος έχει εκτελεστεί, όπως προκύπτει από το παραπάνω πρακτικό, στα πλαίσια της σύμβασης   994/2005 του ΟΣΕ, και η ολοκλήρωσή τους, προκειμένου να επιτευχθεί η «κυκλοφοριακή εξασφάλιση στο τμήμα Σ.Σ. Αθηνών - Σ.Σ. ΑΙΡ», δεν απαιτούσε πολύ χρόνο (χρονικό διάστημα περίπου μιας εβδομάδας).
Και, εκτός αυτού, ήταν δυνατό, πριν ολοκληρωθεί η εργολαβία 730, να δοθεί σε χρήση ο εξοπλισμός σηματοδότησης  στο τμήμα Σ.Σ. Αθηνών - Σ.Σ. ΑΙΡ για την «κυκλοφοριακή εξασφάλιση» του εν λόγω τμήματος, όπως έγινε στην περίπτωση του Σ.Σ. Πειραιά, που πριν την ολοκλήρωση της σύμβασης   994/2005, έγινε με το υπ’ αρ. πρωτ. 4344928/23-6-2010 έγγραφο του ΟΣΕ   «Παραλαβή προς χρήση» της σηματοδότησης του Σ.Σ. Πειραιά.

Από τα παραπάνω προκύπτει ακόμη , κύριε υπουργέ, ότι η ΕΡΓΟΣΕ, προκειμένου να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των «εθνικών εργολάβων», αδιαφόρησε για τον κίνδυνο επιστροφής της κοινοτικής συνδρομής, που συνεπαγόταν, σύμφωνα με την υπ’ αρ. Πρωτ. 2360/Φ93/31-12-2013 Απόφαση της Ε.Δ.Α. Μεταφορών, η μη ολοκλήρωση μέχρι τις 31/3/2017 των υπολειπομένων εργασιών σηματοδότησης της σύμβασης 994/2005 του ΟΣΕ, που αφορούσε βασικά η εργολαβία 730, όπως αναφέρουμε στην υπ’ αρ. 6947/653/05-07-2017 Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε.

Καταλήγοντας, κύριε υπουργέ, αναρωτιόμαστε  από πού αντλεί τη δύναμή της η ΕΡΓΟΣΕ, ώστε να αδιαφορεί για τις συνέπειες των παραπάνω ποινικώς κολάσιμων πράξεων και παραλείψεών της. Μήπως αυτό οφείλεται στο ότι διαχρονικά όλοι οι αρμόδιοι υπουργοί συγκαλύπτουν όλα τα σκάνδαλά της και διατηρούν στις θέσεις τους ακόμη και αυτούς που διώκονται για κακούργημα;

Στην παραπάνω Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε. απαντήσατε καθυστερημένα στις 23/4/2018 και μετά από όχληση συνεργάτη μας στην κ. Αρετή Κονταρίνη, που υπογράφει το «Ακριβές Αντίγραφο» των απαντήσεών σας, με το υπ’ αρ. πρωτ. Β 2587 έγγραφό σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε αντί απαντήσεως, όπως το συνηθίζετε, το υπ’ αρ. πρωτ. 3309654/16-10-2017 έγγραφο του ΟΣΕ και το υπ’ αρ. πρωτ. Εξ.9330/28-10-2017 έγγραφο της ΕΡΓΟΣΕ, χωρίς όμως τα συνημμένα δυο έγγραφα ( Εξ. 287542/12-01-2017 και Εξ. 6397/28-7-2017) που αναφέρονται σ’ αυτό.

Από τα εν λόγω έγγραφα:

-Το μεν έγγραφο του ΟΣΕ αφενός αναφέρει ότι όλα τα ερωτήματά μας «αφορούν κατά κύριο λόγο την ΕΡΓΟΣΕ» και αφετέρου μας παραπέμπει σε έγγραφο, το οποίο ουδέποτε λάβαμε, δεδομένου ότι η  υπ’ αριθμ. πρωτ. 7304/690/17-07-2017  Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε, στην οποία απαντούσε, ουδέποτε απαντήθηκε από σας, όπως αναφέρουμε παραπάνω.

-Το δε έγγραφο της ΕΡΓΟΣΕ σε καμιά περίπτωση δεν απαντά στα ερωτήματα που σας θέσαμε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 271/31/9-10-2017 Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε, δεδομένου ότι τα περισσότερα από αυτά αφορούν εσάς προσωπικά, ως αρμόδιο υπουργό, και όχι την υπόλογη ΕΡΓΟΣΕ. Αλλά και στα ερωτήματα που αφορούσαν την ΕΡΓΟΣΕ, οι απαντήσεις της είναι «άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε», ενώ για τα στοιχεία που ζητάμε να κατατεθούν μας παραπέμπει στα παραπάνω συνημμένα δυο έγγραφα, τα οποία όμως, όπως προαναφέραμε, δεν μας δόθηκαν με την καθυστερημένη απάντησή σας.
Επίσης, η ΕΡΓΟΣΕ  στο εν λόγω έγγραφό της αναφέρει: «Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι δεν έχει δοθεί βεβαίωση εμπειρίας για σηματοδότηση στην εταιρεία ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.».

Επανήλθαμε για τέταρτη φορά(!!!)  στο θέμα και στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 2302//125/03-01-18 Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε. αναφέραμε επί λέξει τα εξής:

Το «δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού» έλεγαν, οι αρχαίοι μας πρόγονοι…
Τι πρέπει να πούμε για σας λοιπόν, κύριε υπουργέ, όταν δεν απαντήσατε για τρίτη φορά(!!!) σε Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε.; Όταν μάλιστα η Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε. αυτή (αρ. πρωτ. 271/31/9-10-2017) συνδεόταν με τις άλλες δυο (αρ. πρωτ. 6947/653/05-07-2017 και 7304/690/17-07-2017) που προηγήθηκαν και οι υποψίες που σας εκφράσαμε σε αυτές με τη μορφή ερωτημάτων (ερώτημα 4 και ερώτημα 22 αντιστοίχως)  επιβεβαιώθηκαν πλήρως σ’ αυτή που ακολούθησε, τότε η μη απάντησή σας προκαλεί εύλογα ερωτηματικά.
Και τα ερωτηματικά μας πολλαπλασιάζονται, γιατί όσα σας καταγγείλαμε αφορούν τους «εθνικούς εργολάβους», τους οποίους, όπως σας τεκμηριώσαμε με την τελευταία χρονικά από τις παραπάνω Ερωτήσεις μας & Α.Κ.Ε., κάποιοι στην ΕΡΓΟΣΕ  «προσπαθούν απεγνωσμένα να καταστήσουν αποκλειστικούς εργολάβους έργων σηματοδότησης εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος  και της ασφάλειας του σιδηροδρόμου».
Μήπως, κύριε υπουργέ, ο λόγος που δεν απαντήσατε στην τελευταία χρονικά από τις παραπάνω Ερωτήσεις μας & Α.Κ.Ε. οφείλεται στο ότι δεν μπορείτε τη φορά αυτή, όπως το συνηθίζετε, να μας  κοινοποιήσατε σαν απάντησή σας κάποιο έγγραφο της ΕΡΓΟΣΕ, γιατί η ΕΡΓΟΣΕ  βρίσκεται σε προφανή αδυναμία να απαντήσει στις τεκμηριωμένες καταγγελίες μας;
Επιτέλους, αναλάβετε τις ευθύνες σας και βάλετε το νυστέρι βαθιά, για να καθαρίσετε την ΕΡΓΟΣΕ από αυτούς ,που το μόνο που ξέρουν καλά τόσα χρόνια είναι να εξυπηρετούν  τα συμφέροντα των «εθνικών εργολάβων».

Στην παραπάνω Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε., αφού έγινε ό,τι έγινε και με την προηγούμενη Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε., απαντήσατε καθυστερημένα στις 23/4/2018 με το υπ’ αρ. πρωτ. Β-16 έγγραφό σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε και πάλι αντί απαντήσεως, όπως το συνηθίζετε, το υπ’ αρ. πρωτ. 7016095/10-01-2018 έγγραφο του ΟΣΕ και το υπ’ αρ. πρωτ. Εξ.111/18/24-01-2018 έγγραφο της ΕΡΓΟΣΕ, χωρίς όμως τα εννέα(9) συνημμένα, που αναφέρονται σ’ αυτό.  

Από τα εν λόγω έγγραφα:

-Το μεν έγγραφο του ΟΣΕ αναφέρει επί λέξει τα εξής:

«Ο ΟΣΕ με δεδομένη αφενός την μεγάλη έλλειψη σε προσωπικό κυκλοφορίας (Σταθμάρχες και Κλειδούχους), τα εκτεταμένα έργα ανάταξης σηματοδότησης Σ717, Σ635 & Σ700 και αφετέρου την επικείμενη αποχώρηση προσωπικού των εν λόγω ειδικοτήτων εντός του 2018 και προκειμένου εξαιτίας των ανωτέρω ελλείψεων να εξασφαλίσει ασφαλή κυκλοφορία σε τμήματα γραμμής αιχμής, όπως αυτό μεταξύ Αθηνών και Α.Ι. Ρέντη, αιτήθηκε από την ΕΡΓΟΣΕ την εγκατάσταση ενός απλού συστήματος τοπικού χειρισμού αλλαγών στους σιδηροδρομικούς. σταθμούς Αθηνών και Α. Ι. Ρέντη, καθώς επίσης τοποθέτηση ΑΣΊΑ στις διαβάσεις των οδών Χαμοστέρνας, Μακεδονίας, Αγ. Άννας και Δήμητρας.
Όλα τα ανωτέρω στο πλαίσιο του διαχειριστικώς εφικτού της εν εξελίξει Σύμβασης 751 /ΕΡΓΟΣΕ.
Επι πλέον σας γνωρίζουμε έτι το σύστημα σηματοδότησης τηλεδιοίκησης στο τμήμα Σιδ, Στ. Πειραιά – Σιδ. Στ. Αθηνών έχει ήδη ανατεθεί στην ΕΡΓΟΣΕ, αρμοδιότητα της οποίας είναι να το υλοποιήσει».

-Το δε έγγραφο της ΕΡΓΟΣΕ σε καμιά περίπτωση δεν απαντά στα ερωτήματα που σας θέσαμε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2302//125/03-01-18 Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε, δεδομένου ότι τα περισσότερα από αυτά αφορούν εσάς προσωπικά, ως αρμόδιο υπουργό, και όχι την υπόλογη ΕΡΓΟΣΕ.

Η ΕΡΓΟΣΕ  στο εν λόγω έγγραφό της αναφέρει:

«Μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί από την ΕΡΓΟΣΕ βεβαίωση ειδικής εμπειρίας για έργα σηματοδότησης στην εταιρεία ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ.

Η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου με Αριθμό Διακήρυξης (Α.Δ.) 730 βρίσκεται σε εξέλιξη με κάποιες καθυστερήσεις που οφείλονται σε αντικειμενικούς - λόγους, που άπτονται της δυσκολίας, της ευρύτητας και της φύσης του αντικειμένου της.

Κατόπιν αιτήματος του ΟΣΕ και προκειμένου να εξασφαλιστεί η κυκλοφορία των συρμών, οι οποίοι θα αυξηθούν λόγω της αξιοποίησης της ηλεκτροκίνησης και για να αντιμετωπιστούν οι κυκλοφοριακές ανάγκες στο τμήμα Σ.Σ, Αθηνών - Σ.Σ. ΑΙΡ, η ΕΡΓΟΣΕ από κοινού με τον ΟΣΕ εξετάζει τις τεχνικοοικονομικές προτάσεις εργασιών και εγκαταστάσεων, οι οποίες υπεβλήθησαν από την εγκατεστημένη στο τμήμα αυτό ανάδοχο Κ/Ξ της εργολαβίας 751/15.

Πρόκειται για τις ελάχιστες απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή και ταχεία διακίνηση συρμών και επιβατών, που δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί χωρίς συγκεκριμένες επεμβάσεις και αφορούν σε τεχνικό αντικείμενο, το οποίο δεν έχει εκτελεστεί από την σύμβαση 994/05 του ΟΣΕ. Η υλοποίηση των σχετικών εργασιών θα γίνει σύμφωνα με το Νόμο περί Δημοσίων Έργων με τον πλέον διαφανή και συμφέροντα για την ΕΡΓΟΣΕ, τον ΟΣΕ και το Ελληνικό Δημόσιο, τρόπο.

Σχετικά με τη Σύμβαση 751/15, σας πληροφορούμε ότι το κόστος των εργασιών εγκατάστασης της κυκλοφοριακής εξασφάλισης των συρμών, στο τμήμα Σ.Σ. Αθηνών - Σ.Σ. ΑΙΡ, θα εξαρτηθεί από τη λύση που θα επιλεγεί.»

Δηλαδή, ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ κάνουν τον «ψόφιο κοριό» και δεν λένε λέξη, γιατί προσπαθούν από κοινού  να καταστήσουν, μέσω της μη έχουσας ουδεμία σχέση με Σιδηροδρομική Σηματοδότηση Σύμβασης 751/15,  τους «εθνικούς εργολάβους» αποκλειστικούς εξειδικευμένους εργολάβους έργων Σιδηροδρομικής Σηματοδότησης, εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος  και της Ασφάλειας των Σιδηροδρόμων.
Επίσης, δεν μπορούν παρά να προκαλέσουν θυμηδία όσα αναφέρει το παραπάνω έγγραφο της ΕΡΓΟΣΕ για τις καθυστερήσεις στη δημοπράτηση του έργου με Αριθμό Διακήρυξης (Α.Δ.) 730, που όφειλε η ΕΡΓΟΣΕ, όπως αναφέρουμε παραπάνω, να δημοπρατήσει παράλληλα με την εργολαβία 751/15 και δεν το έκανε, για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των «εθνικών εργολάβων» και μόνο (καθυστέρηση για απόκτηση ¨εμπειρίας¨).  

Όσο αφορά τα στοιχεία που ζητάμε να κατατεθούν, το παραπάνω έγγραφο της ΕΡΓΟΣΕ μας παραπέμπει στα εννέα(9) συνημμένα του, τα οποία όμως, όπως προαναφέραμε, δεν μας δόθηκαν με την απάντησή σας.

Επανήλθαμε για πέμπτη φορά(!!!)  στο θέμα και στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 4808/241/28-03-2018 Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε. αναφέραμε επί λέξει τα εξής:

«Δυστυχώς όμως, κύριε υπουργέ, όχι μόνο συνεχίσατε την ίδια απαράδεκτη κοινοβουλευτικά τακτική και δεν απαντήσατε και στην τέταρτη κατά σειρά για το ίδιο θέμα Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε, αλλά προχωρήσατε ένα ακόμη βήμα στη συγκάλυψη των ενεργειών των εγκαθέτων των «εθνικών εργολάβων» στην ΕΡΓΟΣΕ.

Συγκεκριμένα:
1) Με την  Α. Π. οικ.5450/23-1-2018 Απόφασή σας, αποφασίσατε τη «Συγκρότηση Επιτροπής για την καταγραφή, καταμέτρηση και αξιολόγηση όλων των υλικών σηματοδότησης, τα οποία βρίσκονται αποθηκευμένα στην αποθήκη Κ2 της ΟΣΕ Α.Ε. στο Θριάσιο Πεδίο».
Στα «έχοντας υπόψη» της εν λόγω Απόφασης επικαλείσθε, μεταξύ των άλλων,  «10.Το υπ. αριθμ. 4018585/13.09.2017 έγγραφο της Ο.Σ.Ε. Α.Ε., με θέμα «Κυκλοφοριακή εξασφάλιση συρμών ΣΣ Αθηνών-ΣΣ Α/Ρ» και «12.Την ανάγκη αντιμετώπισης της ασφαλούς κυκλοφορίας των συρμών στο τμήμα από Σ.Σ Αγίου Ιωάννη Ρέντη έως Σ.Σ Αθηνών, το οποίο προσφάτως ηλεκτροκινήθηκε».
2) Η παραπάνω Επιτροπή σας υπέβαλε στις 02/02/2018 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ»
Στο εν λόγω πρακτικό αναφέρονται, μεταξύ των άλλων, τα εξής:
«Τα ανωτέρω υλικά δύνανται να χρησιμοποιηθούν στην υπ' αρίθμ. σύμβαση «Ολοκλήρωση αναβάθμισης διπλής ηλεκτροκινούμενης σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Σ.Σ. Πειραιά - έξοδος Σ.Σ. Αθηνών» (Α.Σ. 751/15), προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ασφαλής κυκλοφορία των συρμών στο τμήμα από Σ.Σ. Αγίου Ιωάννη Ρέντη έως Σ.Σ Αθηνών».

Όπως αντιλαμβάνεστε, κύριε υπουργέ, από τα παραπάνω οι καταγγελίες, που σας έκανα με τις παραπάνω κοινοβουλευτικές μου παρεμβάσεις, επιβεβαιώνονται πλήρως. Οι εγκάθετοι των «εθνικών εργολάβων» στην ΕΡΓΟΣΕ, χρησιμοποιώντας την παραπάνω Απόφασή σας, προχώρησαν ακάθεκτοι σε αυτό που έβαλαν εξ αρχής σκοπό τους, δηλαδή, να καταστήσουν τους «εθνικούς εργολάβους» αποκλειστικούς εργολάβους έργων σηματοδότησης εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος  και της ασφάλειας του σιδηροδρόμου».
Δεν τους σταματά τίποτα… Ούτε ότι οι εργασίες που θα αναθέσουν απ’ ευθείας στους «εθνικούς εργολάβους» μέσω της Σύμβασης 751/15 δεν συμπληρώνουν το αρχικό «Φυσικό Αντικείμενο» της Σύμβασης , που είναι Ηλεκτροκίνηση και ΑΣΙΔ, αλλά το αλλάζουν (εγκαθιστούν Σηματοδότηση «κρυφίως»), ούτε ότι οι εν λόγω εργασίες σε καμιά περίπτωση δεν κατέστησαν επείγουσες λόγω απρόβλεπτων γεγονότων, ούτε ότι οι «εθνικοί εργολάβοι» και  η θυγατρική τους Εταιρεία  «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», που θα χρησιμοποιήσουν, δεν έχουν την «ειδική εμπειρία», που απαιτείται για να εκτελέσουν εργασίες Σηματοδότησης.
Εκτός κι αν, όπως αναφέρω στις παραπάνω κοινοβουλευτικές μου παρεμβάσεις, κάποιος από τον ΟΣΕ ή την ΕΡΓΟΣΕ έδωσε βεβαίωση «ειδικής εμπειρίας σηματοδότησης» στην εταιρεία «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», έτσι ώστε να μπορεί να εκπονεί μελέτες και να εκτελεί εργασίες σηματοδότησης, όπως είναι αυτές για την «κυκλοφοριακή εξασφάλιση στο τμήμα Σ.Σ. Αθηνών - Σ.Σ. ΑΙΡ». Το έγκλημα, όμως στην περίπτωση αυτή, θα είναι προμελετημένο και η θέση των επίορκων υπαλλήλων του ΟΣΕ ή της ΕΡΓΟΣΕ καθίσταται δυσχερέστατη ποινικά».

Στην παραπάνω πέμπτη κατά σειρά κοινοβουλευτική μας παρέμβαση απαντήσατε με το υπ’ αρ. πρωτ. Β-795/24-4-2018 έγγραφό σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε και πάλι αντί απαντήσεως, όπως το συνηθίζετε, το υπ’ αρ. πρωτ. 6065900/04-04-2018 έγγραφο του ΟΣΕ και το υπ’ αρ. πρωτ. Εξ.4117/18/05-04-2018 έγγραφο της ΕΡΓΟΣΕ, χωρίς όμως τα εννέα(9) συνημμένα, που αναφέρονται σ’ αυτό.  

Από τα εν λόγω έγγραφα:

-Το μεν έγγραφο του ΟΣΕ επαναλαμβάνει όλα όσα περίπου ανέφερε και το προηγούμενο χρονικά έγγραφό του με αρ. πρωτ. 7016095/10-01-2018.

-Το δε έγγραφο της ΕΡΓΟΣΕ, χωρίς να απαντά και πάλι στα ερωτήματα που θέσαμε με την Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε, δεδομένου βέβαια ότι τα περισσότερα από αυτά αφορούν εσάς προσωπικά, ως αρμόδιο υπουργό, και όχι την υπόλογη ΕΡΓΟΣΕ, επαναλαμβάνει όλα όσα  ανέφερε και το προηγούμενο χρονικά έγγραφό της με αρ. πρωτ. Εξ.111/18/24-01-2018, όσο αφορά τους λόγους των μεγάλων καθυστερήσεων,  που παρατηρούνται στη δημοπράτηση του έργου με Αριθμό Διακήρυξης (Α.Δ.) 730.
Επίσης, για απαντήσεις σε ερωτήματά μας που την αφορούν και για τα στοιχεία που ζητούνται με την Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε, μας παραπέμπει στα παραπάνω έγγραφα, τα οποία είτε δεν μας δόθηκαν ποτέ, γιατί δεν απαντήσατε στις Ερωτήσεις μας & Α.Κ.Ε., είτε μας δόθηκαν καθυστερημένα, χωρίς τα συνημμένα τους, όπως επισημαίναμε παραπάνω.
Για το μόνο που δεν αναφέρει αυτή τη φορά λέξη είναι, αν δόθηκε ή όχι βεβαίωση «ειδικής εμπειρίας σηματοδότησης» στην εταιρεία «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», στα πλαίσια της Σύμβασης 717/14, που εκτελεί σε κοινοπραξία με την εξειδικευμένη στη σηματοδότηση εταιρεία «ALSTOM TRANSPORT SA». Κι αυτό έχει τη σημασία του, όπως θα δούμε παρακάτω.  

● Οι υπόνοιες όμως, που εκφράσαμε με τις παραπάνω κοινοβουλευτικές μας παρεμβάσεις, επαληθεύτηκαν πλήρως, αφού η ΕΡΓΟΣΕ με το υπ’ αρ. πρωτ. οικ.7014/12-6-2018 έγγραφό της, σε απάντηση της υπ’ αρ. πρωτ. ΕΡΓΟΣΕ 6022/18-18/5/18 αίτησης της αναδόχου κοινοπραξίας της Σύμβασης 717/14, έδωσε βεβαίωσης εμπειρίας στην κοινοπραξία «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. — ALSTOM TRANSPORT SA». Δεν χρειάζεται, μετά τα όσα αναφέρουμε παραπάνω, να επιχειρηματολογήσουμε, ότι η χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης εμπειρίας στην κοινοπραξία «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. — ALSTOM TRANSPORT SA» είναι εντελώς παράνομη και πρέπει όσοι συνέπραξαν σ’ αυτή να παραπεμφθούν άμεσα στη Δικαιοσύνη.
Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο προηγούμενος Διευθυντής Έργων της ΕΡΓΟΣΕ αντιδρούσε στη χορήγηση της παραπάνω βεβαίωσης εμπειρίας και ζητούσε να συμμορφωθεί ο Ανάδοχος της σύμβασης 717/2014 με τα όσα αναφέρονται στο υπ’ αρ. πρωτ. 255156/12-1-2015 έγγραφο  της ΕΡΓΟΣΕ, ότι δηλαδή οι μελέτες που δεν έγιναν δεκτές και θα επανυποβληθούν, όπως και οι υπόλοιπες που δεν υποβλήθηκαν, «θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από τεκμηριωμένα στοιχεία, που θα αποδεικνύουν την ειδική εμπειρία του μελετητή σε μελέτες συστημάτων σηματοδότησης τύπου R.R.I.», και ότι « οι υποβολές μελετών θα φέρουν υποχρεωτικά στην κυψέλη «ΕΓΚΡΙΣΗ» την υπογραφή του παρόχου της ειδικής εμπειρίας στην  Κ/Ξ, καθώς και τη σφραγίδα θεώρηση «ΕΘΕΩΡΗΘΗ» με την υπογραφή της Κ/Ξ».
Όποιος όμως αντιδρά στις επιθυμίες των «εθνικών εργολάβων» καρατομείται… Έτσι, ο προηγούμενος Διευθυντής Έργων της ΕΡΓΟΣΕ, ο οποίος εξέφρασε τις διαφωνίες του και στις  προκλητικές απαιτήσεις των «εθνικών εργολάβων» στο έργο της σύμβασης της σήραγγας της Παναγοπούλας (Α.Δ. 579 της ΕΡΓΟΣΕ), «εξαναγκάστηκε σε παραίτηση»,  όπως αναφέραμε στην υπ’ αρ. πρωτ. 5785/294/ 8-05-18 Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε, στην οποία, αν και πέρασε η σχετική προθεσμία, δεν απαντήσατε ακόμη.
Είναι προφανές, ότι ο νέος Διευθυντής Έργων χορήγησε την παραπάνω βεβαίωση εμπειρίας, υποκύπτοντας στις σχετικές πιέσεις των «εθνικών εργολάβων» και όσων τους υποστηρίζουν, που ελπίζουμε να μην περιλαμβάνουν και εσάς, κύριε υπουργέ.

Μετά την παραπάνω εξέλιξη, είναι προφανές και βέβαιο, ότι οι «εθνικοί εργολάβοι» θα χρησιμοποιήσουν τη βεβαίωση εμπειρίας που τους χορηγήθηκε, για να εκτελέσουν στα πλαίσια της σύμβασης 751/2015 τις εργασίες «Κυκλοφοριακής εξασφάλισης συρμών στο τμήμα ΣΣ Αθηνών-ΣΣ Α/Ρ», που χωρίς την παραπάνω βεβαίωση εμπειρίας δεν μπορούσαν να εκτελέσουν.

Έτσι, θα ολοκληρωθεί ένα τεράστιο σκάνδαλο, στο οποίο συμμετέχουν, εκτός από τους συνήθεις ύποπτους «εθνικούς εργολάβους», οι επίορκοι υπάλληλοι και η Διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ. Όμως, το δυσάρεστο είναι, ότι για να γίνει το τεράστιο αυτό σκάνδαλο, βάλατε κι εσείς το χεράκι σας, κύριε υπουργέ, με την παραπάνω  υπ’ αρ. πρωτ. οικ.5450/23-1-2018 Απόφασή σας, αγνοώντας τις καταγγελίες που σας κάναμε με τις παραπάνω πέντε(5) Ερωτήσεις μας & Α.Κ.Ε. Τι άλλο να κάναμε, κύριε υπουργέ, για να σας προειδοποιήσουμε και για να σας προστατεύσουμε; Μήπως καμιά μηνυτήρια αναφορά; Αυτή θα την κάνουμε τώρα πλέον, που με τη δική σας υπογραφή και αδιαφορία στις καταγγελίες μας ολοκληρώνεται το σκάνδαλο. Και είμαστε σίγουροι, ότι η Δικαιοσύνη θα κάνει το καθήκον της, όπως το έκανε στα άλλα μεγάλα σκάνδαλα της σύμβασης 994/2005 του Προαστιακού  και της σύμβασης 470/2007 της σήραγγας της Όθρυος, που με Βουλεύματα παραπέμφθηκαν σε δίκη, με κακουργηματικές κατηγορίες, οι «εθνικοί εργολάβοι» και οι συνεργάτες τους στον ΟΣΕ και στην ΕΡΓΟΣΕ.
Αλήθεια, οι διοικήσεις του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ, που δεν γίνεται να μην έχουν λάβει γνώση των παραπάνω Βουλευμάτων, θα παραστούν στις εν λόγω δίκες ως πολιτική αγωγή, για τη ζημία που υπέστησαν οι εταιρείες τους ή δεν θα το κάνουν, για να μη δυσαρεστήσουν τους «εθνικούς εργολάβους», στις εντολές των οποίων, όπως φαίνεται από τα παραπάνω, υπακούουν ακόμη και σήμερα;

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:
1) Γιατί δεν ελέγξατε τις καταγγελίες που σας κάναμε με τις υπ’ αρ. πρωτ. 6947/653/05-07-2017, 7304/690/17-07-2017, 271/31/9-10-2017, 2302//125/03-01-18 και 4808/241/28-03-2018  Ερωτήσεις  & Α.Κ.Ε και αφήσατε την ΕΡΓΟΣΕ να καταστήσει παράνομα τους «εθνικούς εργολάβους» αποκλειστικούς εξειδικευμένους εργολάβους έργων Σιδηροδρομικής Σηματοδότησης, εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος  και της Ασφάλειας της κυκλοφορίας των σιδηροδρόμων;
2) Αληθεύουν όσα αναφέρουμε παραπάνω για τη χορήγηση, στα πλαίσια της σύμβασης 717/2014, βεβαίωσης «Ειδικής Εμπειρίας» σε έργα Σηματοδότησης στην εταιρεία «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», θυγατρική εταιρεία των «εθνικών εργολάβων»; Γιατί οι υπηρεσίες της ΕΡΓΟΣΕ, χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη για τέτοιας φύσεως εργασίες εμπειρία, αφενός έκαναν αποδεκτή την «τεχνική πρόταση αναφορικά με την κυκλοφοριακή εξασφάλιση στο τμήμα Σ.Σ. Αθηνών - Σ.Σ. ΑΙΡ», που υποβλήθηκε στην ΕΡΓΟΣΕ με το  υπ’ αρ. πρωτ. 8602/17/28-9-2017 έγγραφο της Αναδόχου Κ/Ξ της σύμβασης 751/15, και αφετέρου προχώρησαν ή προχωρούν στην απ’ ευθείας ανάθεση των εργασιών Σηματοδότησης για την κυκλοφοριακή εξασφάλιση στο τμήμα Σ.Σ. Αθηνών - Σ.Σ. ΑΙΡ, με τη χρησιμοποίηση των υλικών Σηματοδότησης, που περιλαμβάνονται στο Πρακτικό της παραπάνω Επιτροπής που συστήσατε;
      -  Να κατατεθούν οι δοθείσες βεβαιώσεις Ειδικής Εμπειρίας σε έργα Σηματοδότησης ή
          Ηλεκτροκίνησης, όπως και η παραπάνω υπ’ αρ. πρωτ. ΕΡΓΟΣΕ 6022/18-18/5/18 αίτησης της αναδόχου
          κοινοπραξίας της Σύμβασης 717/14 για χορήγηση βεβαίωσης εμπειρίας.
       
3) Τι θα πράξετε τώρα, μετά τις παραπάνω, αποκαλύψεις μας; Θα στείλετε στον εισαγγελέα τους πρωταγωνιστές αυτής της μεγάλης απάτης και απιστίας ή θα τους καλύψετε και πάλι μη απαντώντας μας ή παραπέμποντάς μας στις απαντήσεις των ελεγχομένων υπηρεσιών σας;
4) Πως είναι δυνατό να καλύπτετε υπηρεσίες και υπαλλήλους, που βλάπτουν απροκάλυπτα, όπως αποδεικνύεται από τα παραπάνω, το δημόσιο συμφέρον, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των «εθνικών εργολάβων», εις βάρος της Ασφάλειας των Σιδηροδρόμων;
5) Γιατί η ΕΡΓΟΣΕ από τις 17-12-2013, που η Κοινή Επιτροπή ΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ κατέγραψε στο σχετικό Πρακτικό της το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο  της διαλυθείσας σύμβασης 994/2005 του ΟΣΕ, καθυστέρησε να προβεί στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και στην προκήρυξη της εργολαβίας 730; Πιστεύετε κι εσείς τις δικαιολογίες που προβάλλουν στα έγγραφά τους ή μήπως  καθυστέρησε εσκεμμένα την προκήρυξη της εργολαβίας 730 μέχρι να δοθεί στους «εθνικούς εργολάβους» η απαιτούμενη για την εκτέλεσή τους βεβαίωση εμπειρίας, για να τους αναθέσει τις εργασίες της ή μέρος τουλάχιστο αυτών απ’ ευθείας, μέσω της άσχετης με Σηματοδότηση σύμβασης  751/15;
6) Θα αφήσετε την ΕΡΓΟΣΕ να αναθέσει παράνομα απ’ ευθείας, μέσω της άσχετης με σηματοδότηση σύμβασης  751/15, στους «εθνικούς εργολάβους» εργασίες, οι οποίες ούτε συμπληρώνουν το αρχικό «Φυσικό Αντικείμενο» της Σύμβασης , που είναι Ηλεκτροκίνηση και ΑΣΙΔ, αλλά το αλλάζουν (εγκαθιστούν Σηματοδότηση «κρυφίως»), ούτε κατέστησαν επείγουσες λόγω απρόβλεπτων γεγονότων, και για τις οποίες οι «εθνικοί εργολάβοι» και  η θυγατρική τους Εταιρεία  «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», που θα χρησιμοποιήσουν, έλαβαν παράνομα την απαιτούμενη για την εκτέλεσή τους «ειδική εμπειρία» Σηματοδότησης;
7) Δεν αντιλαμβάνεστε ότι, αν η ΕΡΓΟΣΕ είχε δημοπρατήσει έγκαιρα την εργολαβία 730, η αντιμετώπιση «μεσοπρόθεσμα», όπως αναφέρεται στο παραπάνω έγγραφο του ΟΣΕ που επικαλείσθε στην παραπάνω Απόφασή σας, του ζητήματος της ασφαλούς κυκλοφορίας των συρμών στο τμήμα Σ.Σ. Αθηνών - Σ.Σ. ΑΙΡ, θα είχε επιτευχθεί πολύ νωρίτερα, αφού το μεγαλύτερο μέρος του απαιτούμενου εξοπλισμού έχει ήδη εγκατασταθεί στα πλαίσια της διαλυθείσας σύμβασης 994/2005 του ΟΣΕ και θα μπορούσε, πριν ολοκληρωθεί η εργολαβία 730, να δοθεί σε χρήση ο εξοπλισμός σηματοδότησης  στο τμήμα Σ.Σ. Αθηνών - Σ.Σ. ΑΙΡ, όπως έγινε στην περίπτωση του Σ.Σ. Πειραιά, που πριν την ολοκλήρωση της σύμβασης   994/2005, έγινε με το υπ’ αρ. πρωτ. 4344928/23-6-2010 έγγραφο του ΟΣΕ   «Παραλαβή προς χρήση» της σηματοδότησης του Σ.Σ. Πειραιά;
8) Πως ανέχεστε, στη δύσκολη κατάσταση που βρίσκονται τα δημόσια οικονομικά, η ΕΡΓΟΣΕ να αναθέτει προκλητικά και αχρείαστα απ’ ευθείας στους «εθνικούς εργολάβους» εργασίες, που θα κοστίσουν άλλα περίπου τρία(3) εκατομμύρια €, δίνοντάς τους παράνομα και την απαιτούμενη για την εκτέλεσή τους Ειδική Εμπειρία;
        - Να κατατεθεί η «τεχνική πρόταση αναφορικά με την κυκλοφοριακή εξασφάλιση στο
          τμήμα Σ.Σ. Αθηνών - Σ.Σ. ΑΙΡ», που υποβλήθηκε στην ΕΡΓΟΣΕ με το  υπ’ αρ. πρωτ.
          8602/17/28-9-2017 έγγραφο της Αναδόχου Κ/Ξ της σύμβασης 751/15, καθώς και όλη
          η σχετική αλληλογραφία μεταξύ ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ. 

9) Πόσες παρατάσεις έχουν δοθεί μέχρι σήμερα στην αμαρτωλή, όπως εξελίσσεται, σύμβαση 751/2015, η προθεσμία της οποίας έληγε στις 9-8-2016;
      - Να κατατεθούν όλες οι σχετικές αποφάσεις παρατάσεων, μαζί με τις αντίστοιχες
        εισηγήσεις, χωρίς να μας παραπέμψετε και πάλι σε έγγραφα που ουδέποτε μας δόθηκαν.  

10) Εγκρίθηκε από την ΕΡΓΟΣΕ ο 1ος Α.Π.Ε. της σύμβασης 751/2015, όπως εισηγήθηκε η αρμόδια Διεύθυνση της ΕΡΓΟΣΕ προς το Τεχνικό Συμβούλιο με το με το υπ’ αρ. Οικ 286557/28-11-2016  έγγραφο της ΕΡΓΟΣΕ; Έχει μήπως τροποποιηθεί έκτοτε ο εν λόγω Α.Π.Ε., για να συμπεριληφθούν και άλλες χρυσοφόρες για τους «εθνικούς εργολάβους» εργασίες ή υπάρχει για έγκριση κι άλλος Α.Π.Ε.;

      -Να κατατεθεί στην περίπτωση έγκρισής του ο 1ος Α.Π.Ε. της σύμβασης 751/2015, όπως
       και κάθε άλλος τυχόν υπάρχων Α.Π.Ε., καθώς και οι σχετικές εισηγήσεις προς το  
       Τεχνικό Συμβούλιο και προς το ΔΣ της ΕΡΓΟΣΕ, μαζί με τις αντίστοιχες αποφάσεις των
        εν λόγω Οργάνων της ΕΡΓΟΣΕ. 

11) Έχετε λάβει γνώση, ότι εκδόθηκαν τα παραπάνω  Βουλεύματα του Συμβουλίου Εφετών για τα σκάνδαλα της σύμβασης της σύμβασης 994/2005 του Προαστιακού  και της σύμβασης 470/2007 της σήραγγας της Όθρυος και σε τι ενέργειες θα προβείτε τώρα που το πληροφορηθήκατε;

12) Αλήθεια, οι διοικήσεις του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ, που δεν γίνεται να μην έχουν λάβει γνώση των παραπάνω Βουλευμάτων, θα παραστούν στις εν λόγω δίκες ως πολιτική αγωγή, για τη ζημία που υπέστησαν οι εταιρείες τους ή δεν θα το κάνουν, για να μη δυσαρεστήσουν τους «εθνικούς εργολάβους», στις εντολές των οποίων, όπως φαίνεται από τα παραπάνω, υπακούουν ακόμη και σήμερα;

13) Στην περίπτωση, που ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ακολουθήσει και πάλι την οδό της συγκάλυψης, θα παραπέμψετε στη Δικαιοσύνη, κύριε υπουργέ Διαφάνειας, Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τις παραπάνω καταγγελίες μου ή θα χρειαστεί να υποβάλω και σχετική μηνυτήρια αναφορά;

-        Να κατατεθούν τα παραπάνω Βουλεύματα για τα σκάνδαλα  της σύμβασης 994/2005 του Προαστιακού  και της σύμβασης 470/2007 της σήραγγας της Όθρυος, για τα οποία έχω καταθέσει πλήθος Ερωτήσεων & Α.Κ.Ε., αλλά και μηνυτήριες αναφορές, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη διερεύνησή τους.

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

Κοινοποίηση:        Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Οικονομικούς Εισαγγελείς, Εισαγγελέα  Εγκλημάτων Διαφθοράς, Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Εισαγγελέα κατά του Μαύρου Χρήματος, Επιτροπή Ανταγωνισμού