Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018

Νέα Παράταση για την υποβολή προσφορών για το Εμπορευματικό Κέντρο στου Γκόνου.

Νέα Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της Α΄ φάσης του διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση Εμπορευματικού Κέντρου στο χώρο του πρ. Στρατοπέδου Γκόνου στη Θεσσαλονίκη.Η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ανακοινώνει πως, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 256/Α1/27-06-2018 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, παρατείνει εκ νέου την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών της Α΄ Φάσης του διαγωνισμού, που προβλέπεται στην παράγραφο 12.1. της Προκήρυξης, έως την 20η Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ.

Η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας πραγματοποιήθηκε προκειμένου να διατεθεί περισσότερος χρόνος για την αρτιότερη προετοιμασία των φακέλων προσφορών από τους ενδιαφερόμενους.

Η παράταση απεστάλη προς δημοσίευση από την εταιρεία στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 27η Ιουνίου 2018 με αριθμό αναφοράς 18-286367-001


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΙΖΑΣ