Πέμπτη 24 Μαΐου 2018

Η νέα διοίκηση του Συλλόγου των εργαζομένων τραμ.


Το νέο διοικητικό συμβούλιο του  Συλλόγου εργαζομένων τραμ Σ.Ε.Τ μετά τις αρχαιρεσίες  που πραγματοποιήθηκαν στο σωματείο στις 17 Μαϊου

Η νέα διοίκηση είναι:


Πρόεδρος: Μανιατάκης Ηλίας
Αντιπρόεδρος: Κακούνης Δημήτριος. 
Γ. Γραμματέας: Γ εωργακόπουλος Παναγιώτης 
Ταμίας: Καραπάνος Γεώργιος 
Μέλη: Γαζής Μιχάλης,Καρράς Μιχάλης,
Γρίβας Νικόλαος.