Τετάρτη 30 Μαΐου 2018

Ανανέωσε το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας η ΕΡΓΟΣΕ.

Η ΕΡΓΟΣΕ ανανέωσε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 από το φορέα πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).


Την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκε τελετή απονομής στην ΕΡΓΟΣΕ του πιστοποιητικού συμμόρφωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 από το φορέα πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Η ΕΡΓΟΣΕ διαθέτει από το 2002 πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001 αναφορικά με τις υπηρεσίες διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων (ή Μη) έργων που αφορούν στον προγραμματισμό, στις μελέτες, στην παροχή υπηρεσιών, στις προμήθειες και στις κατασκευές σιδηροδρομικών έργων.

Η απονομή των Πιστοποιητικών πραγματοποιήθηκε από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της TÜV HELLAS (TÜV NORD) κ. Σάββα Πελτέκη, παρουσία και του κου Γιάννη Οικονομίδη, Διευθυντή Πιστοποίησης σε ειδική εκδήλωση στα γραφεία της ΕΡΓΟΣΕ, με τη συμμετοχή της Διοίκησης της εταιρείας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ κ. Χρ. Διονέλης με δήλωσή του τόνισε ότι «… η παρούσα εταιρική επαναπιστοπoίηση με το πρότυπο 9001:20015 επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Διοίκησης στην Αποτελεσματική Διαχείριση Ποιότητας στα έργα που αναλαμβάνει και στην υλοποίηση του οράματός της να αποτελεί μια εξειδικευμένη εταιρεία διοίκησης και διαχείρισης σιδηροδρομικών και άλλων μεγάλων έργων συγχρηματοδοτούμενων ή μη, στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό»


Πηγή: euro2day.gr