Πέμπτη 26 Απριλίου 2018

Καλαμάτα: Επισκευή βαγονιών στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων.

Έχουν ήδη ξεκινήσει εκτεταμένες εργασίες στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, οι οποίες θα ολοκληρωθούν μέχρι την έναρξη της Ανθοκομικής Έκθεσης (18 Μαΐου), για τη βαριά συντήρηση βαγονιών και ατμομηχανών,
η οποία περιλαμβάνει την αντικατάσταση ελασμάτων, ξύλινων και μεταλλικών δαπέδων, σκαλοπατιών, αποκατάσταση θυρών και παραθύρων, ελαιοχρωματισμούς κ.λπ.

Παράλληλα, θα γίνουν εργασίες ολοκλήρωσης της περίφραξης, με τοποθέτηση θυρών σε συγκεκριμένα σημεία.
Με το πέρας των εργασιών θα δοθεί δυνατότητα ελέγχου του Πάρκου και, προφανώς, θα επέλθει βελτίωση της λειτουργικότητας και της αισθητικής του. Επίσης, θα φυτευθούν αρκετά δένδρα άμεσα.

Πηγή: tharrosnews.gr