Πέμπτη 26 Απριλίου 2018

Η παλαιά σιδηροδρομική γέφυρα στον ποταμό Εύηνο.


Η σιδηροδρομική γέφυρα των ΣΒΔΕ στον ποταμό Εύηνο,δίπλα στην γέφυρα της παλαιάς εθνικής οδού Αντιρρίου-Ιωαννίνων . Στην αρχή της από την πλευρά της Βαράσοβας βρίσκεται το παλιό πολυβολείο-φυλάκιο. Η ύπαρη του σαφώς και μαρτυρεί την πολύτιμη σημασία της γέφυρας για τις μεταφορές τον 20ο αιώνα . Ιδίως όμως είχε κομβική σημασία καικαι προτεραιότητα η προστασία της σε καιρό πολέμου.

Πηγή: Ευστράτιος Τσάκος στην ομάδα Αιτωλία και Ακαρνανία στο Πέρασμα του Χρόνου.

Πηγή: agrinionews.gr