Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018

Παρέμβαση Τ.Ε.Ε. για τις πρόσφατες τοποθετήσεις σε θέσεις ευθύνης στην ΕΡΓΟΣΕ.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΤΕΧΝΙΚΟ εΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ εΛΛΑΔΟςΠαρέμβαση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος , μετά από ενέργειες του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών ΟΣΕ, προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ κ. Χρήστο Διονέλη με κοινοποίηση -Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη -Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κ. Αθανάσιο Βούρδα για το θέμα με τις πρόσφατες τοποθετήσεις στην ΕΡΓΟΣΕ. 

Στην παρέμβαση του το ΤΕΕ αναφέρει:

 Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε, 

Πληροφορηθήκαμε ότι με την αριθμ, πρωτ.: οικ.3542/18/20-3-2018 Απόφασή σας τοποθετήθηκε Προϊστάμενος στο Τμήμα I της Διεύθυνσης Έργων της εταιρείας ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ υπάλληλος μη Διπλωματούχος Μηχανικός, παρά τα οριζόμενα στην υπ’. αριθμ.:οικ,289260/03.02.2017 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. ότι το συγκεκριμένο Τμήμα θα πρέπει να στελεχώνεται από Διπλωματούχους Μηχανικούς κατάλληλης εμπειρίας και εξειδίκευσης. 

Επί του θέματος αναφέρουμε τα ακόλουθα: 

Πάγια θέση του ΤΕΕ είναι, η διάταξη του προσωπικού, ειδικά σε θέσεις που απαιτούν εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις, να γίνεται ορθολογικά και με βάση το γνωστικό αντικείμενο κάθε υπαλλήλου ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα δεοντολογίας και εύρυθμης λειτουργίας στις Υπηρεσίες. 
Σε κάθε περίπτωση η τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων των Τεχνικών Υπηρεσιών από υπαλλήλους οι οποίοι δεν έχουν πλήρη γνώση του αντικειμένου είναι άστοχες, δεδομένου ότι οι Τεχνικές Υπηρεσίες είναι αρμόδιες για την εκπόνηση μελετών και εκτέλεση έργων και οι Προϊστάμενοι αυτών πρέπει να έχουν εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις, πλήρη γνώση του επιστημονικού μέρους του αντικειμένου της Υπηρεσίας και να μπορούν να λαμβάνουν τις απαραίτητες αποφάσεις - ευθύνες. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε να εξετάσετε το θέμα και να μας ενημερώσετε σχετικά. 

Με εκτίμηση 

Ο Πρόεδρος 

Γιώργος Ν. Στασινός