Τρίτη 27 Μαρτίου 2018

Το ΑΣΕΠ έβαλε «μπλόκο» σε προσλήψεις στην Αττικό Μετρό.


Η Αττικό Μετρο ΑΕ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακύρωσε προκήρυξη για προσλήψεις εργατών καθαριότητας ΥΕ μετά από απόφαση του.

Σύμφωνα με σημερινή απόφαση της Αττικό Μέτρο ΑΕ και απόφαση του ΔΣ της εταιρείας που διενεργήθηκε στις 23/3/2018 ακυρώνει προκήρυξη για προσλήψεις, μετά από απόφαση του ΑΣΕΠ.

Συγκεκριμένα σε εκτέλεση της από 23/03/2018 σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της εταιρείας αποφασίζεται η ακύρωση της Ανακοίνωσης δημοσίευσης της ΣΟΧ 1/2017 λόγω μη έγκρισης από το ΑΣΕΠ, καθώς και των πρακτικών ανάρτησης 1, 2 & 3/2018 και της επιτροπής αρμόδιας για τις εν λόγω προσλήψεις, της ορισθείσης με απόφασή μου την 02/11/2017. Επίσης αποσύρονται οι τοιχοκολλήσεις στο Δήμο και όλες οι σχετικές αναρτήσεις.

Οι προσλήψεις αφορούσαν επτά υπαλλήλους Καθαρισμού Κατηγορίας ΥΕ.

Πηγή: dikaiologitika.gr