Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018

Πρωτοβουλία ΣΕΒΕ-FBTI για την ανάπτυξη σιδηροδρομικής μεταφοράς Ελλάδας-Βουλγαρίας.

Σκοπός της συνάντησης εργασίας ήταν η περαιτέρω συζήτηση προβλημάτων, προοπτικών και τρόπων βελτίωσης της σιδηροδρομικής μεταφοράς προς και από τη Βουλγαρία και πέρα από αυτή, ώστε να γίνει πιο εύκολη και πιο ανταγωνιστική.

Νέα συνάντηση εργασίας για την ανάπτυξη της σιδηροδρομικής μεταφοράς Ελλάδας-Βουλγαρίας πραγματοποιήθηκε στη Σόφια (20.02.18), στο πλαίσιο της κοινής πρωτοβουλίας του Συνδέσμου Εξαγωγέων Β. Ελλάδος (ΣΕΒΕ) με τον βουλγαρικό φορέα FBTI - Forum for Balkan Transport & Logistics και του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας (MOU) που έχει συναφθεί μεταξύ των δύο φορέων στη Θεσσαλονίκη στις 27.11.17.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η περαιτέρω συζήτηση προβλημάτων, προοπτικών και τρόπων βελτίωσης της σιδηροδρομικής μεταφοράς προς και από τη Βουλγαρία και πέρα από αυτή, ώστε να γίνει πιο εύκολη και πιο ανταγωνιστική.

Στη δεύτερη αυτή συνάντηση συμμετείχαν, πέραν των εκπροσώπων του ΣΕΒΕ και του FTBI, από την ελληνική πλευρά εκπρόσωποι της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και εταιριών διαμεταφοράς καθώς και εκπρόσωπος του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στη Σόφια και από τη βουλγαρική πλευρά εκπρόσωποι των Bulgarian Railway Company, BDZ Cargo EOOD και ιδιωτικών διαμεταφορικών εταιριών.

Ο εκπρόσωπος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ κ. Νίκος Σουρτζίνος, Διευθυντής Στρατηγικής Ανάπτυξης, παρουσίασε στους συμμετέχοντες την υφιστάμενη κατάσταση και τις προοπτικές ανάπτυξης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η οποία αποτελεί από τον Σεπτέμβριο του 2017 μια αμιγώς ιδιωτική εταιρία, Μέλος του FSI Group και, ως εκ τούτου, διανύει μία μεταβατική περίοδο προσαρμογής σε όλα τα επίπεδα. Ως προς την ανάπτυξη της σιδηροδρομικής υποδομής και ειδικότερα ως προς τον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Σύνορα (433 km), προχωρά η κατασκευή διπλής γραμμής υψηλής ταχύτητας, η βελτίωση της σιδηροδρομικής γραμμής και η πλήρης ηλεκτροδότηση καθώς και η αναβάθμιση της γραμμής σε υποδομή και υπερδομή. Ως προς την ενδοχώρα και τις συνδυασμένες μεταφορές και ειδικότερα -πέραν των άλλων λιμανιών- ως προς το λιμάνι Θεσσαλονίκης, ο κ. Σουρτζίνος σημείωσε ότι είναι 500 χλμ. εγγύτερα στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης και απέχει λιγότερο από 100 χλμ. από τα σύνορα, βρίσκεται επομένως σε μια πλεονεκτική θέση στο σταυροδρόμι των χερσαίων μεταφορικών δικτύων East-West via the Egnatia Highway, South-North via the P.A.TH.E.P Highwaynetwork, The Pan-European corridors IV and X και The Orient- East Freight Corridor. Συνολικά, με την ολοκλήρωση των έργων υποδομής μέχρι το 2020 και την ενίσχυση με νέους μηχανοδηγούς και τροχαίο υλικό αναμένονται: σημαντική αύξηση των δυνατοτήτων του δικτύου, αναβαθμισμένες σιδηροδρομικές υπηρεσίες, σημαντική ανάπτυξη των επιβατικών και εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών. Ως προς τη βελτίωση της υποδομής Θεσσαλονίκης-Προμαχώνα, σύμφωνα με την πληροφόρηση από την ΕΡΓΟΣΕ, γίνονται μελέτες με χρηματοδότηση της ΕΕ για σχετικές παρεμβάσεις ώστε να γίνει ηλεκτροδοτούμενη και γενικότερα να βελτιωθεί σημαντικά μέχρι το 2022.

Οι εκπρόσωποι της βουλγαρικής πλευράς αναφέρθηκαν σε ζητήματα των οποίων η ρύθμιση θα συμβάλει στην ανάπτυξη της σιδηροδρομικής μεταφοράς μεταξύ των δύο γειτονικών κρατών, όπως:

-η προώθηση νέας διμερούς συμφωνίας για την εξυπηρέτηση των σιδηροδρομικών γραμμών διέλευσης των συνόρων μεταξύ Βουλγαρίας καθώς η υπάρχουσα ισχύει από το 1964. Για το θέμα αυτό η εκπρόσωπος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ κα Βήτου, Σύμβουλος, Επικεφαλής της Διεθνούς Συνεργασίας, ενημέρωσε ότι η νέα συμφωνία έχει ήδη δημοσιευθεί στο CIRCA της ΕΕ και επομένως βρίσκεται στο τελικό στάδιο έναρξης εφαρμογής της.

-η υπογραφή διμερούς συμφωνίας μεταξύ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ -ή άλλων ελληνικών εταιριών, μόλις το θεσμικό πλαίσιο το επιτρέψει- και των αδειοδοτημένων Βούλγαρων μεταφορέων για τη διασύνδεση των δικτύων στους εμπορικούς σταθμούς Kulata και Svilengrand βάσει της σύμβασης COTIF.

-η ανάπτυξη των διαβαλκανικών σιδηροδρομικών υπηρεσιών.

-η ανάπτυξη συνδυασμένων μεταφορών σύμφωνα με την προτεινόμενη τροποποίηση της οδηγίας 92/106/ΕΟΚ για τη θέσπιση κοινών κανόνων για συγκεκριμένου τύπου συνδυασμένες μεταφορές εμπορευμάτων μεταξύ των κρατών μελών.

-η βελτίωση της χωρητικότητας της μεταφορικής γραμμής Θεσσαλονίκη - Κούλατα - Σόφια - Βίντιν (γνωστή και ως Διάδρομος IV).

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, οι πρόεδροι των ΣΕΒΕ και FTBI κκ. Κυριάκος Λουφάκης και κ. Petar Mutafchiev υπογράμμισαν την ιδιαίτερη σημασία της κοινής πρότασής τους για τη δημιουργία στη Θεσσαλονίκη ενός Βαλκανικού Κέντρου Τεκμηρίωσης για τις Μεταφορές, για την οποία: α) υπάρχει κατ' αρχάς υποστήριξη από την Ελληνική και Βουλγαρική Πολιτεία, β) οι δύο φορείς θα συνεχίσουν να εργάζονται συστηματικά ώστε να προωθήσουν την υλοποίησή της.

Πηγή: euro2day.gr