Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018

Πρόοδος επεκτάσεων Μετρό στους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2017. Δείτε το βίντεο.

Με την άφιξη του μετροπόντικα στο σταθμό του Δημοτικού θεάτρου στις 29 Νοεμβρίου 2017 και στο φρέαρ Δεληγιάννη στις 24 Ιανουαρίου, φτάσαμε σε ένα σημαντικό ορόσημο για την επέκταση της γραμμής 3 του Μετρό προς τον Πειραιά.
Πλέον, η σήραγγα της επέκτασης έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό της ενώ μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα γίνει η αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση του μετροπόντικα.


Ήταν Σεπτέμβριος του 2013 όταν ξεκίνησε η πορεία των 6,5 χιλιομέτρων από την Αγία Βαρβάρα ως το κέντρο του Πειραιά. Αν και τότε υπολογιζόταν πως θα χρειαστούν 2,5 χρόνια, η εκσκαφή τελικά διήρκεσε λίγο περισσότερο από 4, καθώς το μηχάνημα εκσκαφής σηράγγων έμεινε ακινητοποιημένο για πολλούς μήνες λόγω προβλημάτων τεχνικής, γραφειοκρατικής αλλά και οικονομικής φύσης.

Η προσοχή τώρα επικεντρώνεται στους δύο σταθμούς που βρίσκονται πίσω κατασκευαστικά: στα Μανιάτικα αλλά κυρίως στο σταθμό στο λιμάνι του Πειραιά. Εκεί το εργοτάξιο έχει «ζωντανέψει» ξανά, και οι εργασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με την εκσκαφή ως το πρώτο επίπεδο, την εγκατάσταση προσωρινής αντιστήριξης καθώς και την εγκατάσταση γερανογέφυρας άνωθεν του σταθμού.

Στους τρεις πρώτους σταθμούς της επέκτασης (Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλός και Νίκαια) οι εργασίες βρίσκονται σε τελικό στάδιο και εκτός απροόπτου ο στόχος για τμηματική λειτουργία της επέκτασης ως τις 30 Ιουνίου του 2019 φαίνεται πως είναι ρεαλιστικός. Μέχρι το τέλος της περασμένης χρονιάς πάντως δεν υπήρχε επίσημη απόφαση της Αττικό Μετρό για την τμηματική λειτουργία μόνο των τριών πρώτων σταθμών ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο καθυστερήσεων λόγω των εργασιών για την εγκατάσταση διάφορων συστημάτων, των δοκιμών που θα απαιτηθούν ή των προβλημάτων στελέχωσης των σταθμών με προσωπικό της ΣΤΑΣΥ.
Η πρόοδος των εργασιών το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο, σύμφωνα με την Αττικό Μετρό, έχει ως εξής:
 • Φρέαρ εισόδου ΤΒΜ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής υδατοστεγάνωσης περιμετρικών τοίχων και πλάκας οροφής +62,86 καθώς και η κατασκευή πλακών +47,46, +56,11, +62,86.
 • Σταθμός Αγία Βαρβάρα: Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες υπογειοποίησης σταθμού ΔΕΗ, οι εργασίες κατασκευής πεζοδρομίων, οδοστρωσίας και ασφαλτικών.
 • Φρέαρ Μ. Αλεξάνδρου: Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κοπής προκατασκευασμένων στοιχείων σήραγγας ΤΒΜ και μόνιμης επένδυσης πυθμένα φρέατος και συνδετήριας σήραγγας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες μόνιμης επένδυσης τοιχίων και θόλου συνδετήριας σήραγγας.
 • Φρέαρ Ταξιαρχών: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης οπλισμού και σκυροδέτησης συνδετήριας σήραγγας.
 • Φρέαρ Πισιδίας: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή βάσης και η εγκατάσταση οικοδομικού γερανού, καθώς και οι κατασκευή προσωρινού περιμετρικού τοίχου περίφραξης. σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης.
 • Σταθμός Νίκαια: Στη βόρεια είσοδο του σταθμού – cut and cover εισόδων 2 & 3, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες χρωματισμών στα περιμετρικά τοιχία της πρόσβασης 2 του σταθμού.
 • Φρέαρ Τζαβέλλα: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες παροχής εργοταξιακού ρεύματος από τη Δ.Ε.Η.
 • Σταθμός Μανιάτικα: Στο βόρειο φρέαρ αερισμού του σταθμού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης 2ου επιπέδου.
 • Σταθμός Πειραιάς: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής κεφαλοδέσμου εξόδου κινδύνου και προσβάσεων. Επίσης, ολοκληρώθηκε η διενέργεια αρχαιολογικών τομών, jet grouting στους αρμούς των διαφραγματικών τοίχων καθώς και η διενέργεια διατρήσεων και τοποθέτησης οργάνων ΓΔΠ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής, τοποθέτησης αντηρίδων προσωρινής αντιστήριξης 1ου επιπέδου και εγκατάστασης γερανογεφυρών.
 • Σταθμός Δημοτικό Θέατρο: Στο υπόγειο τμήμα του σταθμού, σε εξέλιξη (Δεκέμβριος) βρίσκεται η διέλευση του ΤΒΜ.
  Στη σήραγγα πρόσβασης πλατείας Κοραή, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σκυροδέτησης μόνιμης επένδυσης δαπέδου και σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες υδατοστεγάνωσης τοιχίων και θόλου.
  Στη σήραγγα πρόσβασης πλατείας Μπακογιάννη, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες υδατοστεγάνωσης τοιχίων και θόλου.
 • Φρέαρ Δεληγιάννη: Έχει ολοκληρωθεί η αρχαιολογική ανασκαφή στη θέση κατασκευής βάσης οικοδομικού γερανού που απαιτείται για την αποσυναρμολόγηση του ΤΒΜ. Επίσης, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες υδατοστεγάνωσης και κατασκευής πλάκας θεμελίωσης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες υδατοστεγάνωσης και κατασκευής τοιχίων μόνιμης επένδυσης.
 • Φρέαρ Πανεπιστήμιο: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής-προσωρινής αντιστήριξης φρέατος έως +11,00.
 • Η εκσκαφή του συνόλου των σηράγγων έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 98% (Δεκέμβριος)

Πηγή: athenstransport.com