Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2017

Ευχές του Προέδρου της ΟΜΕ-ΟΤΕ.