Κυριακή 24 Δεκεμβρίου 2017

ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ.