Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017

Μνημόνιο ΣΕΒΕ με FBTI για τη σιδηροδρομική διασύνδεση Ελλάδας-Βουλγαρίας.

Σκοπός του ΜOU είναι η συνεργασία των δύο φορέων στην δημιουργία ενός δικτύου μεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα Βαλκάνια και των μεταφορικών εταιριών.

Μνημόνιο Συνεργασίας (MOU) υπέγραψε ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) με τον Βουλγαρικό φορέα FBTI – Forum for Balkan Transport & Logistics. Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ Δρ. Κυριάκος Λουφάκης και ο πρόεδρος του FBTI κ. Metafchiev Petar.

Σκοπός του ΜOU, που ενισχύει τη διεθνή δικτύωση του ΣΕΒΕ, είναι η συνεργασία των δύο φορέων στην δημιουργία ενός δικτύου μεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα Βαλκάνια και των μεταφορικών εταιριών, χρησιμοποιώντας ειδικά και γενικά συστήματα υποδομών και ανταλλάσσοντας πληροφορίες, τεχνολογία και καλές πρακτικές στον τομέα της μεταφοράς που σχετίζεται άμεσα και επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών.

Η υπογραφή του MOU έλαβε χώρα στις 27.11.2017 στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο μιας ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας συνάντησης εργασίας με εκπροσώπους από τον τομέα της σιδηροδρομικής μεταφοράς και των εξαγωγών. Σκοπός της συνάντησης ήταν η συζήτηση προβλημάτων, προοπτικών και τρόπων βελτίωσης της σιδηροδρομικής μεταφοράς προς και από τη Βουλγαρία και πέρα από αυτή ώστε να γίνει πιο εύκολη και πιο ανταγωνιστική.

Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν εκπρόσωποι των εταιριών KUEHNE + NAGEL Α.Ε., Rail Cargo Logistics–Goldair S.A. και Schenker S.A. καθώς και ο κ. Σωτήρης Θεοφάνης, Συντονιστής της Κοινοπραξίας DIEP GmbH – Terminal Link SAS – BELTERRA Investments (η συμμετοχή της ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν κατέστη τελικώς δυνατή για αντικειμενικούς λόγους). Από βουλγαρικής πλευράς, πέρα από τους εκπροσώπους του FBTI, συμμετείχαν εκπρόσωποι των εταιριών Bulgarian Railway Company, Bulmarket Cargo Bulgaria, DB Schenker Cargo Bulgaria και BDZ Bulgarian Stated Railways.

Στην εισήγησή του ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ Δρ. Κυριάκος Λουφάκης τόνισε την γεωστρατηγικής σημασίας σύνδεση μεταξύ Ελλάδας - Βουλγαρίας καθώς αποτελεί δρόμο πρόσβασης προς τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας, τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης καθώς και προς την Κεντρική Ευρώπη. Επίσης, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης εμπεριέχει περισσότερες ευκαιρίες για επενδύσεις και ανάπτυξη από μεταφορικές εταιρίες σε σχέση με το λιμάνι του Πειραιά καθώς βρίσκεται 500 χλμ πιο κοντά στην Βαλκανική χερσόνησο που αποτελεί την φυσική ενδοχώρα του. Επεσήμανε τα σημαντικά προβλήματα που υπάρχουν στην σιδηροδρομική σύνδεση των δύο χωρών, τα οποία αφορούν κυρίως την έλλειψη χωρητικότητας και συχνότητας των αμαξοστοιχιών καθώς και το υψηλό κόστος μεταφοράς.

Ο πρόεδρος του FBTI κ. Petar Mutachiev υπογράμμισε την ανάγκη υπογραφής μιας νέας διμερoύς συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας –Βουλγαρίας καθώς η υπάρχουσα ισχύει από το 1964 και τόνισε την στήριξη των βουλγαρικών αρχών στο εγχείρημα.

Για την ανάπτυξη της σιδηροδρομικής μεταφοράς απαιτούνται πρωτίστως παρεμβάσεις σε κανονιστικό επίπεδο και σε επίπεδο υποδομών, για τις οποίες εκτιμάται ότι απαιτούνται επενδύσεις της τάξης των 50 εκ.€.

Όπως τόνισε ο κ. Θεοφάνης, οι εξελίξεις στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης είναι πολύ θετικές για την ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών από, προς και διαμέσου του λιμανιού της Θεσσαλονίκης που αποτελεί πύλη εισόδου και εξόδου. Η υποδομή του λιμανιού θα βελτιωθεί σημαντικά με τις επενδύσεις που προγραμματίζονται, το ίδιο και οι παρεχόμενες υπηρεσίες ώστε να αυξηθούν και τα mainstream πλοία διεθνών ναυτιλιακών γραμμών που προσεγγίζουν το λιμάνι.

Στην συνάντηση εργασίας αποφασίστηκε να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων στην προώθηση θεμάτων όπως:

· η βελτίωση της χωρητικότητας της μεταφορικής γραμμής Θεσσαλονίκη – Κούλατα –Σόφια – Βίντιν (γνωστή και ως Διάδρομος IV)
· η ανάπτυξη των διαβαλκανικών σιδηροδρομικών υπηρεσιών
· η διεύρυνση της επιχειρηματικής βάσης μεταξύ των σιδηροδρομικών διαμεταφορικών εταιριών
· η προώθηση νέας διμερούς συμφωνίας για την εξυπηρέτηση των σιδηροδρομικών γραμμών διέλευσης των συνόρων μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας
· η υπογραφή διασυνοριακής συμφωνίας μεταξύ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ – ή άλλων ελληνικών εταιριών, μόλις το θεσμικό πλαίσιο το επιτρέψει - και των αδειοδοτημένων Βούλγαρων μεταφορέων για τη διασύνδεση των δικτύων στους εμπορικούς σταθμούς Kulata και Svilengrand βάσει της σύμβασης COTIF
· η αναδιοργάνωση των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών μέσω της ανάπτυξης και λειτουργίας των διαβαλκανικών σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών που διέρχονται από την περιοχή
· η ανάπτυξη συνδυασμένων μεταφορών σύμφωνα με την προτεινόμενη τροποποίηση της οδηγίας 92/106 / ΕΟΚ για τη θέσπιση κοινών κανόνων για συγκεκριμένου τύπου συνδυασμένες μεταφορές εμπορευμάτων μεταξύ των κρατών μελών

Επίσης τα δύο μέρη συμφώνησαν στη συνεργασία τους για τη δημιουργία ενός κοινού Βαλκανικού Κέντρου Τεκμηρίωσης για τις Μεταφορές.

Τέλος, για τον σχεδιασμό συγκεκριμένων βημάτων υλοποίησης της μεταξύ τους συνεργασίας, τα δύο μέρη συμφώνησαν η επόμενη συνάντησή τους να πραγματοποιηθεί στη Σόφια στα μέσα Ιανουαρίου, οπότε θα έχει αναλάβει την προεδρία της ΕΕ η Βουλγαρία. Στην προγραμματιζόμενη συνάντηση θα προσκληθούν οι σιδηροδρομικοί οργανισμοί των δύο χωρών, ιδιωτικές εταιρίες του κλάδου και αρμόδιοι εκπρόσωποι της Πολιτείας που έχουν ως χαρτοφυλάκιο τη σιδηροδρομική μεταφορά σε διάφορα επίπεδα (υποδομών, κανονιστικό, κ.λ.π.).

Πηγή: euro2day.gr