Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017

ΕΤΕπ: Σε χαμηλό 20ετίας οι δαπάνες για υποδομές στην Ευρώπη.


Η βελτίωση των οικονομικών προοπτικών δίνει ώθηση στις επιχειρηματικές επενδύσεις, ωστόσο τα κράτη συνεχίζουν να υποεπενδύουν σε υποδομές, υπονομεύοντας την ευημερία της ΕΕ, σύμφωνα με την ΕΤΕπ. Πρόβλημα για τις επενδύσεις η έλλειψη εργαζομένων με τις κατάλληλες δεξιότητες.

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτουν σε κίνδυνο την ευημερία τους καθώς δαπανούν υπερβολικά λίγα στις ψηφιακές και μεταφορικές υποδομές μετά από χρόνια υποεπενδύσεων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, στην ετήσια έκθεσή της η ΕΤΕπ αναφέρει πως αν και οι επιχειρηματικές επενδύσεις ανακάμπτουν, ωστόσο οι κρατικές επενδύσεις παραμένουν σε χαμηλό 20ετίας, στο 2,7% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ.Οι συνολικές επενδύσεις έχουν σημειώσει μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 3,2% από το 2013, σημαντικά υψηλότερο από το 2,8% της περιόδου 1995-2005.

«Βλέπουμε μια ανάκαμψη, βλέπουμε ενίσχυση των επενδύσεων. Όμως αυτή ακριβώς είναι η στιγμή που πρέπει να κοιτάξουμε τις μακροπρόθεσμες προκλήσεις», δήλωσε η επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΤΕπ Debora Revoltella. «Πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα, ώστε να μπει στο πολιτικό αφήγημα το θέμα των δαπανών για υποδομές, για να εξηγηθεί πως είναι για το καλό της μακροπρόθεσμης ευρωστίας της οικονομίας».

Οι προβληματικές υποδομές περιορίζουν την ανάπτυξη καθώς αποτρέπουν τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους από το να επωφεληθούν των οικονομικών ευκαιριών. Χωρίς επενδύσεις για τη συντήρηση και βελτίωση εγκαταστάσεων, η δυνατότητα για την παραγωγή αγαθών συρρικνώνεται, καθιστώντας την ανάπτυξη βραδύτερη μακροπρόθεσμα, σημειώνουν οι FT.

Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τις φτωχότερες οικονομίες της Ευρώπης, καθώς για παράδειγμα η Γερμανία εμφανίζει ένα από τα χειρότερα δίκτυα ψηφιακών υποδομών μεταξύ των οικονομιών του ΟΟΣΑ.

Όπως, οι χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση χρέους, όπως η Ιρλανδία και η Ισπανία, έχουν προχωρήσει σε μεγάλες περικοπές στις επενδύσεις για υποδομές, προκειμένου να εξομαλύνουν τους ισολογισμούς τους.

Οι δαπάνες για υποδομές στο σύνολο της ΕΕ δεν μειώνονται πλέον, όμωςπαραμένουν 20% χαμηλότερα από τα προ κρίσης επίπεδα και το χάσμα μεταξύ των χωρών της Ευρώπης που εμφανίζουν τις καλύτερες και αυτών που εμφανίζουν τις χειρότερες φαίνεται πως θα διευρυνθεί. Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχονται οι υποδομές στον τομέα των μεταφορών όπως τα οδικά έργα, οι γέφυρες και οι σιδηροδρομικές συνδέσεις.

Στην έκθεσή της η ΕΤΕπ ζητά οι επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές να γίνουν προτεραιότητα σε όλα τα επίπεδα, ευρωπαϊκό, εθνικό ή δημοτικό.

Το 50% των δαπανών πραγματοποιείται σε δημοτικό επίπεδο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΤΕπ. Από τους δήμους που συμμετείχαν σε σχετική έρευνα της ΕΤΕπ, πάνω από το ένα τρίτο δήλωσε πως έχει υποεπενδύσει τα τελευταία πέντε χρόνια, ενώ λιγότερο από το 1% δήλωσε πως έχει δαπανήσει υπερβολικά μεγάλα ποσά για επενδύσεις.

Ωστόσο, οι επιχειρηματικές επενδύσεις κάνουν comeback. Το επίπεδο των εταιρικών επενδύσεων επέστρεψε στα προ κρίσεως επίπεδα φέτος και η ΕΤΕπ εκτιμά πως η ανάκαμψη πιθανότατα θα συνεχιστεί, καθώς οι επιχειρήσει παραμένουν αισιόδοξες για τις προοπτικές της οικονομίας.

Σύμφωνα με την ΕΤΕπ, οι επενδύσεις το 2016 υπερέβησαν τις εκτιμήσεις και πως περισσότερες ευρωπαϊκές εταιρείες αναμένουν να αυξήσουν φέτος τις επενδύσεις τους απ’ όσες αναμένουν μείωσή τους, με γενικότερη μείωση των ιδιωτικών επενδύσεων να αναμένεται μόνο στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά τα εμπόδια για τις επενδύσεις, αξιοσημείωτο είναι πως στην έκθεση της ΕΤΕπ ως κυριότερος λόγος ανησυχίας δεν είναι πλέον η έλλειψη οικονομικών ή η αβεβαιότητα για το μέλλον, αλλά η έλλειψη εργαζομένων με τις κατάλληλες δεξιότητες.

Πηγή: euro2day.gr