Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017

Ενημέρωση του Δ.Σ. για την Μ.Π.Ε. για τη σιδηροδρομική σύνδεση ΒΙΠΕ-ΟΣΕ


Για τη μελέτη περιβαλλοντικών όρων για το έργο της σιδηροδρομικής σύνδεσης της 2ης ΒΙΠΕ Βόλου με το δίκτυο του ΟΣΕ θα ενημερωθεί αύριο το δημοτικό συμβούλιο Βόλου. Τη μελέτη απέστειλε η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το προτεινόμενο έργο, που έχει συνολικό μήκος 9,166 χλμ., αφορά στην :
Α. Αναβάθμιση, μέσω παραλλαγής της καμπύλης στην περιοχή της ΒΙΠΕ 1 και κανονικοποίηση της παλαιάς μετρικής σιδηροδρομικής γραμμής (ΣΓ), από ΣΣ Λατομείο έως τον ΣΣ Διαλογής Βόλου (εργασίες υποδομής και επιδομής, υδραυλικά έργα, ενίσχυση και επέκταση υφιστάμενων τεχνικών έργων και κατασκευή όπου απαιτείται νέων τεχνικών έργων, ανακαίνιση κτιρίων σταθμών, στάσεων και αποβαθρών, νέα σιδηροδρομική στάση ΒΙΠΕ 1, εξοπλισμός υφιστάμενων αφύλακτων ισόπεδων διαβάσεων με ΑΣΙΔ, αποκατάσταση δικτύων ΟΚΩ, κ.λ.π.), και
Β. Ενσωμάτωση των συστημάτων Ηλεκτροκίνησης και σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, ETCS Level 1 και ασύρματης επικοινωνίας (GSM-R) στην αναβαθμισμένη πλέον γραμμή επί του διαδρόμου της παλαιάς μετρικής ΣΓ μεταξύ ΣΣ Λατομείο έως ΣΣ Διαλογή Βόλου.
Το έργο αναπτύσσεται δυτικά-βορειοδυτικά της πόλης του Βόλου, στο μεγαλύτερο μέρος του επί της υφιστάμενης παλαιάς μετρικής σιδηροδρομικής γραμμής Βόλος- Βελεστίνο – Καλαμπάκα (Β-Β-Κ), στο τμήμα μεταξύ ΣΣ Λατομείου – Βιομηχανικής Περιοχή του Βόλου/ΒΙΠΕ 1 Βόλου έως και τον ΣΣ Διαλογής Βόλου. Στον ΣΣ Λατομείο και τον ΣΣ Διαλογής, συναντώνται η παλαιά μετρική ΣΓ με την κανονική υπό κυκλοφορία ΣΓ Λάρισας – Βόλου.
Με βάση τη ΜΠΕ, η νέα χάραξη της γραμμής σύνδεσης της πόλης του Βόλου μέσω ΒΙΠΕ 1, ικανοποιεί χρόνιο αίτημα τοπικών φορέων της περιοχής του Βόλου για την παράκαμψη του οικιστικού ιστού της Ν. Ιωνίας μέσω της κατάργησης της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής κανονικού πλάτους Λάρισας-Βόλου και επαναφοράς της διαδρομής του τρένου στο ίχνος της παλαιάς μετρικής γραμμής.
Η κατασκευή του έργου αποσκοπεί:
• στη μείωση του χρόνου διαδρομής.
• στη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας και κυκλοφορίας των συρμών με αύξηση της χωρητικότητας της γραμμής και της αξιοπιστίας των δρομολογίων.
• στην αύξηση της ασφάλειας των σιδηροδρομικών μεταφορών που είναι κατεξοχήν φιλικές προς το περιβάλλον.

Σύμφωνα με τη μελέτη, τα οφέλη της υλοποίησης του έργου ηλεκτροκίνησης έχουν χαρακτήρα οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό. Πιο αναλυτικά, αναφέρονται οφέλη στην ποιότητα της ατμόσφαιρας της περιοχής λόγω της μείωσης των καυσαερίων, οφέλη από την κατανάλωση ενέργειας, οφέλη διαχείρισης συντήρησης συρμών κ.λ.π.
Επίσης, αναφέρονται οφέλη στους υδάτινους πόρους της περιοχής καθότι απαλείφεται ο κίνδυνος διαρροής πετρελαίου από τους συρμούς με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην μόλυνση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων, αλλά και στη ρύπανση εδάφους και υπεδάφους.

Τέλος, με βάση τη μελέτη, αναμένονται: α) κατά τη φάση κατασκευής του έργου μικρής κλίμακας και μη σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε: ατμόσφαιρα, έδαφος, αισθητική τοπίου, υδατικοί πόροι, πανίδα, θόρυβο κ.α. και β) κατά τη φάση λειτουργίας του έργου (μη σημαντικές) επιπτώσεις από την εκπομπή αερίων ρύπων και σε επόμενο στάδιο από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία καθώς η κίνηση των συρμών θα γίνει αρχικά με ντιζελομηχανές ενώ μεταγενέστερα με ηλεκτροκίνηση. Για όλες τις πιθανές επιπτώσεις κατατίθενται αντίστοιχα και τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισής τους.


Πηγή:ert.gr